puffbilder2

Ett hjärta för framtiden

Det råder inga tvivel om att det finns ett betydande behov av alternativ för hjärtsjuka. Efter 14 års forskning och utveckling har Scandinavian Real Heart passerat de svåraste utvecklingsstegen. Svensk forskning och ingenjörskonst har nu framställt ett konstgjort hjärta som följer det biologiska hjärtats princip med två förmak och två kammare och med samma flöde, tryck och styrning .

Med det mänskliga hjärtat som förebild

Scandinavian Real Hearts mål är att utveckla en hjärtpump (Total Artificial Heart), med bättre funktion än de som finns på marknaden, som i första hand kan användas som övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Grundidén är att Real Hearts hjärtpump ska pumpa så likt det naturliga hjärtat som möjligt.

Kronisk hjärtsvikt uppstår när hjärtat förlorar sin förmåga att pumpa tillräckligt med blod till lungor och vävnader. Hjärtsvikt är ett tillstånd...

När Azad Najar 1999 som läkare började skissa på en idé att ta fram ett konstgjort hjärta (TAH) var grundidén att utveckla ett hjärta som efterliknar...

Scandinavian Real Hearts emission övertecknad 2016-06-10 En investering med hjärtat 2016-05-26 Emissionen inleds 2016-05-19   Delårsrapport...