Kategori: Okategoriserade

Real Heart planerar att utföra nästa studie i USA

Real Heart planerar att utföra överlevnadsdjurförsök i USA tillsammans med hjärtkirurger vid Memorial Hermann Texas Medical Center och universitetssjukhuset i Linköping. Real Hearts VD Azad Najar och styrelseordförande Göran Hellers besökte, under v 22, ledande hjärtkirurger i USA som är verksamma inom utvecklingen och utprovning av olika hjärtpump-system. Real Hearts patenterade mekaniska hjärta möttes av

Real Heart: Kommuniké från årsstämma

Igår, den 10 maj 2017, hölls årsstämma I Scandinavian Real Heart AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med acklamation. Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare

Nytt användningsområde för Real Hearts hjärtpump

Under utvecklingsarbetet av modell 11 som är designad i två halvor har vi tillsammans med hjärtkirurger sett nya möjligheter att använda en halv hjärtpump som en s.k. hjärtassist. Den 4 maj genomfördes det första försöket med att operera in Real Hearts hjärtassist i ett försöksdjur.   Vi har hittills arbetat med en TAH produkt (total

Real Heart avslutar framgångsrikt fas 1 av prekliniska djuroperationer

Den 3 maj genomförde vi en ny djuroperation med hjärtpumpen modell 11. Denna operation var framgångsrik och pumpen fungerade utomordentligt väl både mekaniskt och medicinskt. Försöket visade att hjärtpumpen kunde upprätthålla en normal hjärtfunktion på en stabil nivå under en längre tid på sovande djur. Som vi har kommunicerat tidigare är hjärtpump modell 11 en

Scandinavian Real Heart rekryterar en ny medarbetare och etablerar kontakt med Texas Heart Institute i Houston och med Cleveland Clinic.

Efter genomförande av lyckade tester på version 11 kommer Scandinavian Real Heart att inom kort avsluta pre-kliniska tester på sovande djur och starta en ny fas med pre-kliniska överlevnadstester. Dessa tester kommer i första hand att genomföras i samarbete med Universitetssjukhuset i Linköping, men även något senare vid ett certifierat laboratorium i USA. När vi

Real Heart: Årsredovisning 20160101-20161231

Se bifogad pdf >>

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)

Aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB (publ), 556729–5588, inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017 kl. 15.00 på Hotell Plaza, Kopparbergsvägen 10 i Västerås.   Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 maj 2017, och anmäla sitt deltagande senast den 4

Inbjudan till fredagslunch & financial hearing 21 april!

Fredagen den 21 april kommer Real Heart AB, ProstaLund AB samt Ecoclime AB – alla listade på Aktietorget – att bjuda in till lunch på Scandic Klara Hotell i Stockholm. http://www.aktiespararna.se/…/inbjudan-till-fredagslunch–…/    

Real Heart: Forskningsresultat visar att Real Hearts hjärtpump ger naturlig puls, flöde och tryckkurva

I samarbete med forskare från Thoraxkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping publiceras nu den första vetenskapliga artikeln med forskningsresultat från Real Hearts hjärtpump. Artikeln med titeln ” Early Experience of Implantation of a New Pulsatile Total Artificial Heart” publiceras i Journal of Clinical & Experimental Cardiology och presenterar forskningsresultat från prekliniska studier. Forskningsresultaten verifierar att Real

Real Heart: Stor framgång vid nya försök

Den 8–9 mars genomförde vi två operationer med hjärtpumpen modell 11. Dessa visade att hjärtpumpen fungerar utomordentligt både mekaniskt och medicinskt. Vi har nu också fått fram ett hjärta som är helt tystgående. Den senaste månaden har arbetet med verifiering av hjärtpumpen fortskridit enligt den plan vi har kommunicerat tidigare. Vi har framför allt utfört