Finansiella rapporter

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2017                                 2018-02-22
Delårsrapport Q1                                                 2018-05-17
Halvårsrapport 20180101-20180630               2018-08-23
Delårsrapport Q3                                                2018-11-22
Bokslutskommuniké 2018                                 2019-02-27

Rapporter

Delårsrapport 3 170701-170930
Halvårsrapport 20170101-20170630
Delårsrapport Q1-2017
Årsbokslut 2016
Bokslutskommuniké 2016
Delårsrapport Q3 2016
Halvårsrapport 20160101-20160630
Delårsrapport Q1 2016
Årsbokslut 2015
Bokslutskommuniké 2015
Delårsrapport Q3 2015
Halvårsrapport 20150101-201506
Delårsrapport Q1 2015
Årsbokslut 2014
Bokslutskommuniké 2014
Årsbokslut 2013
Årsbokslut 2012
Årsbokslut 2011