oktober 2014


Real Heart: Listningsemissionen genomförd

Den 28 oktober 2014 avslutades teckningstiden i Scandinavian Real Heart AB:s (”Real Heart”) nyemission inför notering på AktieTorget. Nyemissionen tecknades till drygt 8,8 MSEK inklusive teckningsåtagare, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 88 procent. Genom nyemissionen nyemitteras 1 920 625 aktier. Real Heart tillförs därmed drygt 8,8 MSEK (före emissionskostnader om cirka 0,8 MSEK) tillsammans med

Real Heart: Nyemission inför notering på AktieTorget

Idag, den 14 oktober 2014, inleds teckningstiden i Scandinavian Real Heart AB:s (”Real Heart”) nyemission inför notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 28 oktober 2014. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Real Heart har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK. I samband med nyemissionen kommer Real Heart att

Inbjudan träffar

Välkommen till informationsträffar om Scandinavian Real Heart AB´s notering på AktieTorget. För anmälan till eller ytterligare information om nedanstående informationsträffar, vänligen kontakta: Sedermera Fondkommission anmalan@sedermera.se Telefon: 0431-47 17 00 Uppsala – torsdagen den 9 oktober 2014 kl. 18.00 – Investerarträff på Salagatan 18A (gamla polishuset). Malmö – tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 17.30 –

Notering på AktieTorget

Scandinavian Real Heart planerar att listas på AktieTorget. Teckningstiden pågår mellan den 14 och 28 oktober.