december 2014


Real Heart: Planerade simulatortester     

Scandinavian Real Heart (”Real Heart”) har beslutat att genomföra simulatortest med hjärtpumpen (modell nr 8) istället för de tidiga djurprov som planerats under hösten 2014. Simulatortesterna genererar mer information om till exempel tryck och flöde inför de planerade djurproven under 2015 och är beräknade att pågå omkring fyra veckor med start i december. Real Heart