februari 2015


Real Heart: Bokslutskommuniké

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588. Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2014-01-01 till 2014-12-31) • Nettoomsättningen uppgick till 226 000 (443) SEK • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 690 000 (-257 000) SEK. • Resultatet per aktie* uppgick till -0,17 (-0,05) SEK. • Soliditeten** uppgick

Real Heart: Kommande pressinformation

Scandinavian Real Heart kommer i mitten av mars 2015 att offentliggöra information och resultat av de tester som genomförts de senaste månaderna. Bolaget kommer några dagar efter att informationen offentliggjorts att hålla en uppföljande presskonferens i Stockholm. Tid och plats meddelas senare. Aktiespararna har gjort en intervju med VD Gunnar Nihlén. Intervjun kan ses på:

Gunnar Nihlén som ny VD

Scandinavian Real Heart (”Real Heart ”) har beslutat att tillsätta Gunnar Nihlén som ny VD i bolaget med tillträde idag, den 12 februari 2015. Efter arbetet med kapitalanskaffning och noteringen på AktieTorget går Scandinavian Real Heart nu in i en ny utvecklingsfas. Den 12 februari 2015 tillträder Gunnar Nihlén som VD i Scandinavian Real Heart.