månadsarkiv: mars 2015

Information pressträff den 23 mars 2015

Den 23é mars 2015 bjöds cirka 10 media in till en presskonferens i Stockholm.

Presskonferensen syftade till att ge information om de nya steg vi tagit med utvecklingen av modell nr 8. Ingen av de stora riksmedia kom, men glädjande nog kom Ny Teknik som visade stort intresse.

Bolaget presenterade resultaten och slutsatserna av de senaste månadernas utveckling och tester och modell nr 8 visades upp. Den är mindre i storlek än modell nr. 7 och har rätt storleken för att operera in i människa.

De viktigaste budskapen vi kommunicerade vid presskonferensen är att vi med modell nr 8 har:

  • utvecklat en bättre hjärtpump i två delar (en vänster-och en höger sida)
  • minskat hjärtpumpens energi -och effektbehov med det nya drivsystemet

I och med testerna och resultaten är vi stärkta i våra förhoppningar om att vi går mot kliniska prov 2017.
Fortsatta tester i våra simulatorer pågår löpande i vårt laboratorium och
vi kommer att redovisa mer information om testerna inom kort.

 

Gunnar Nihlén
VD

 

Real Heart: Simulatortest med hjärtpump visar positiva resultat

2015-03-16  Real Heart: Simulatortest med hjärtpump visar positiva resultat

I december 2014 kunde Scandinavian Real Heart (”Real Heart”) meddela att bolaget beslutat att genomföra simulatortest med hjärtpumpen (modell nr 8). Testerna är nu genomförda med positiva resultat.

Real Heart har sedan 14 år tillbaka utvecklat och testat hjärtpumpsmodeller i ambition att utveckla en hjärtpump som kan implanteras i människa. Under hösten 2014 konstruerades modell nummer 8 av hjärtpumpen, vilken är en vidareutveckling av föregående modell (modell nummer 7 som testats i hjärtsimulator och i djurförsök med avsikten att se hur pumpmodellen fungerar i en djurkropp med dess blodomlopp). Modell nummer 8 testades under december 2014 och januari 2015 i mekaniska prov i simulator. Under testerna registrerades data avseende puls, tryck och flöden. Härutöver mättes energi- och effektförbrukning. Resultaten av testerna visar att modell nummer 8 är en förbättrad mekanisk modell i relation till modell nummer 7.

För ytterligare information se bifogad bilaga.

En presskonferens kommer att ske den 23e mars i Stockholm med spec inbjudna media.

VD Gunnar Nihlén kommenterar – ”Vi har genomfört en serie av 14 olika tester i simulator, varav ett var ett längre test. Pumpmodell nummer 8 har klarat samtliga tester. Resultaten av simulatortesterna med pumpmodell 8 är så positiva att vi nu går vidare och tar fram pumpmodellen i ett mer vävnadsvänligt material, med bättre prestanda och hållfasthet samt med bättre drivsystem.”

 

Pressmeddelande pdf                                  Bilaga till pressmeddelande

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Gunnar Nihlén, VD

Telefon: 070-597 88 88

E-post: gunnar.nihlen@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB

Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås

Tel: 021 – 475 55 50

www.realheart.se

  

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.