mars 2015


Information pressträff den 23 mars 2015

Den 23é mars 2015 bjöds cirka 10 media in till en presskonferens i Stockholm. Presskonferensen syftade till att ge information om de nya steg vi tagit med utvecklingen av modell nr 8. Ingen av de stora riksmedia kom, men glädjande nog kom Ny Teknik som visade stort intresse. Bolaget presenterade resultaten och slutsatserna av de

Real Heart: Simulatortest med hjärtpump visar positiva resultat

2015-03-16  Real Heart: Simulatortest med hjärtpump visar positiva resultat I december 2014 kunde Scandinavian Real Heart (”Real Heart”) meddela att bolaget beslutat att genomföra simulatortest med hjärtpumpen (modell nr 8). Testerna är nu genomförda med positiva resultat. Real Heart har sedan 14 år tillbaka utvecklat och testat hjärtpumpsmodeller i ambition att utveckla en hjärtpump som