april 2015


Real Heart: Kallelse till bolagsstämma den 20 maj 2015

Inbjudan till Årsstämma Scandinavian Real Heart AB ( publ ) den 20 maj 2015 kl.15.00 Aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB (publ), 556729-5588, inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 kl. 15.00 i Plaza Hotell (Skrapan), Kopparbergsvägen 10, i Västerås. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska  vara

Real Heart: Information om VDs aktieförsäljning

Gunnar Nihlén, som genom sitt helägda bolag Frontus AB är en av ägarna i Scandinavian Real Heart, har under föregående vecka sålt 17 720 aktier i bolaget. Gunnar avser att, om kursen är acceptabel, under kvartal 2/2015 sälja totalt 1 % av bolagets aktier, inkluderat det som såldes i förra veckan. Gunnar Nihlén har genom

Real Heart-Artikel i Ny Teknik

Tidningen Ny Teknik publicerade den 1 april en artikel om Real Hearts Hjärtpump. Läs artikeln här www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3897521.ece