augusti 2015


Real Heart: Halvårsrapport 20150101-20150630

Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 – 2015-06-30) • Nettoomsättningen uppgick till 113 134 (0) SEK. • Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 693 879 (-310 442) SEK. • Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 (-38,82) SEK. • Soliditeten** uppgick till 93,6 (39) %. Andra kvartalet (2015-04-01 – 2015-06-30) • Nettoomsättningen uppgick till 32

Real Heart: Tidigareläggning av halvårsrapport

Styrelsen i Scandinavian Real Heart har beslutat att tidigarelägga publicering av halvårsrapport för 2015. Tidigare kommunicerat publiceringsdatum var den 28 augusti 2015. Nytt datum för halvårsrapporten är den 25 augusti 2015.   För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta: Gunnar Nihlén, VD Telefon: 070-597 88 88 E-post: gunnar.nihlen@realheart.se   Scandinavian Real Heart