oktober 2015


Real Heart: Ny VD i Real Heart

Bolaget går in i en ny fas och har av den anledningen beslutat utse Christina Hugosson till ny VD. Christina har lång erfarenhet av medicinteknisk produktutveckling, bolagsbyggande och försäljning. Christina kommer med sin bakgrund att bl. a. kunna lämna viktiga bidrag till kliniska prövningar och ta produkten mot CE-märkning och marknadslansering. Tidigare VD Gunnar Nihlén

Real Heart: Genomförda djurprov hjärtpump modell nr 8

Scandinavian Real Heart AB genomförde under september kliniska djurprov med hjärtpump modell 8. Proven utföll väl vad gäller pumpens principiella konstruktion, motorns energiåtgång och styrsystem. Provet visade också att det finns behov av att förbättra den rent kirurgiska tekniken vid insättning av pumpen. Ytterligare mer detaljerad information om provets utfall finns på bolagets hemsida, https://realheart.se/rapport-modell-8/