november 2015


Resultat från djurprov nr 3 med uppdaterad hjärtpump modell 8.

Första veckan i november genomfördes ytterligare ett prekliniskt djurprov med hjärtpump modell 8. Vid föregående prov i mitten av september fungerade pumpen i princip klanderfritt med hög verkningsgrad och låg energiåtgång. Vi hade däremot vissa problem med den kirurgiska tekniken för insättning. Sedan septemberproven har vi nu förbättrat både teknik för insättning och optimering av

Real Heart: Delårsrapport 20150101-20150930

 Sammanfattning av delårsrapport Första nio månaderna (2015-01-01 – 2015-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 45 229 (38 425) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -917 494 (-654 019) SEK. Resultatet per aktie* uppgick till -0.09 (-81.80) SEK. Soliditeten** uppgick till 87 (19) %. Tredje kvartalet (2015-07-01 – 2015-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 4 918 (0) SEK. Resultatet efter