februari 2016


Real Heart: Bokslutskommuniké 1januari-31 december 2015

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588. Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2015-01-01 – 2015-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 148 054 (226 257) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 530 513 (-1 690 217) SEK. Resultatet per aktie* uppgick till -0,15 (- 0,17) SEK. Soliditeten** uppgick till 90,4 (89,7)