april 2016


Real Heart: Hockeylegender stöttar svensk forskning

De tre före detta NHL-spelarna Börje Salming, Fredrik Olausson och Jimmie Ölvestad köper aktier i Scandinavian Real Heart, som utvecklar ett artificiellt hjärta. Idrottsstjärnorna är sedan länge ambassadörer för organdonation och nu stödjer de alltså även andra alternativ. Varje år insjuknar ungefär 2 000 personer i Sverige i hjärtsvikt. Enda hoppet står då till ett

Hockeyhjältar stöttar Real Heart

Läs om Börje Salming, Fredrik Olausson och Jimmie Ölvestad som stöttar Real Heart. Om du är prenumerant på DI kan läsa hela artikeln här  

Real Heart: Kallelse till bolagsstämma den 10 maj 2016

 Inbjudan till Årsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)  Aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB (publ), 556729-5588, inbjuds härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 17.00 på Elite Stadshotellet, Stora Torget, 721 03 i Västerås. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerade i den av Euroclear

Real Heart: Föreslår företrädesemission

Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Scandinavian Real Heart” eller ”Bolaget”) föreslår att årsstämman den 10 maj 2016 beslutar om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen föreslår följande huvudsakliga villkor för emissionen: Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 123 957,8 kronor genom utgivande av högst 1 239 578