juni 2016


Real Heart: Emissionen övertecknad

Scandinavian Real Hearts företrädesemission avslutades torsdagen den 2 juni 2016. Teckningsgraden i emissionen var totalt 107,5 procent, varav 80 procent med stöd av teckningsrätter och 27,5 procent utan. Det stora intresset för teckning av nyemitterade aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ) har inneburit att företrädesemissionen har blivit övertecknad. I nyemissionen emitterades totalt 1 239 578 aktier