augusti 2016


Real Heart: Halvårsrapport 20160101-20160630

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2016-01-01 – 2016-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 66 017 (113 134) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 257 735 (-693 879) SEK. Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (-0,06) SEK. Soliditeten** uppgick till 82 (93,6) %.