september 2016


Utvecklingen i Real Heart de senaste månaderna

Produktutveckling Det är nu några månader sedan vi genomförde vår senaste nyemission och därmed fick medel att göra en uppgradering av projektet. På basen av de djurprov som genomfördes under våren har vi nu gjort en ny design av pumpen. Vi har nu en pumpversion som är ännu mindre än tidigare version ”hjärtpump modell nr