november 2016


Real Heart: Delårsrapport 20160101-20160930

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2016-01-01 – 2016-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 132 676 (45 229) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 047 347 (-917 494) SEK. Resultatet per aktie* uppgick till -0,27 (-0,09) SEK. Soliditeten** uppgick till 79 (87) %. Tredje kvartalet (2016-07-01 – 2016-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 66 659 (4 918) SEK. Resultatet

Real Heart: Christina Hugosson avgår som VD

Real Hearts VD Christina Hugosson har från den 14 november avgått från sitt uppdrag och kommer att övergå till annan verksamhet. Christina Hugosson kommer att kvarstå som ledamot i styrelsen. Utvecklingsarbetet med hjärtpumpen löper på enligt den tidigare fastlagda utvecklingsplanen. En stor del av verksamheten i den befintliga utvecklingsfasen och kommande period handlar om medicinsk