februari 2017


Real Heart: Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2016

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588. Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2016-01-01 – 2016-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 149 340 (148 054) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 3 943 018 (-1 530 513) SEK. Resultatet per aktie* uppgick till -0,35 (- 0,15) SEK. Soliditeten** uppgick till 80,8

Scandinavian Real Heart presenterar sitt hjärtpumpsystem

Scandinavian Real Heart presenterar nu sitt hjärtpumpsystem som består av hjärtpump modell 11, styrbox, batteribälte samt Sternalprotesen. Bolaget har alltså kommit några steg ytterligare på vägen mot att kunna erbjuda mekaniska hjärtan till personer med svår hjärtsvikt. Efter 17 års forskning har bolaget nu utvecklat ett fullständigt system för implantation av mekaniska hjärtan. Den senaste

Korrekt information om kliniska prov av Real Hearts hjärtpump

Då tyvärr en felaktig information om tidplan vad gäller kliniska prov på människa förekommer i media så förtydligar vi härmed den korrekta tidplanen. Vi planerar, som vi tidigare kommunicerat, att under våren 2017 genomföra ytterligare korta prover på senaste hjärtpumpen modell 11 innan vi går vidare till långa djurtester. Långa djurtester planeras med start tidigast