april 2017


Scandinavian Real Heart rekryterar en ny medarbetare och etablerar kontakt med Texas Heart Institute i Houston och med Cleveland Clinic.

Efter genomförande av lyckade tester på version 11 kommer Scandinavian Real Heart att inom kort avsluta pre-kliniska tester på sovande djur och starta en ny fas med pre-kliniska överlevnadstester. Dessa tester kommer i första hand att genomföras i samarbete med Universitetssjukhuset i Linköping, men även något senare vid ett certifierat laboratorium i USA. När vi

Real Heart: Årsredovisning 20160101-20161231

Se bifogad pdf >>

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)

Aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB (publ), 556729–5588, inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017 kl. 15.00 på Hotell Plaza, Kopparbergsvägen 10 i Västerås.   Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 maj 2017, och anmäla sitt deltagande senast den 4

Inbjudan till fredagslunch & financial hearing 21 april!

Fredagen den 21 april kommer Real Heart AB, ProstaLund AB samt Ecoclime AB – alla listade på Aktietorget – att bjuda in till lunch på Scandic Klara Hotell i Stockholm. http://www.aktiespararna.se/…/inbjudan-till-fredagslunch–…/    

Real Heart: Forskningsresultat visar att Real Hearts hjärtpump ger naturlig puls, flöde och tryckkurva

I samarbete med forskare från Thoraxkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping publiceras nu den första vetenskapliga artikeln med forskningsresultat från Real Hearts hjärtpump. Artikeln med titeln ” Early Experience of Implantation of a New Pulsatile Total Artificial Heart” publiceras i Journal of Clinical & Experimental Cardiology och presenterar forskningsresultat från prekliniska studier. Forskningsresultaten verifierar att Real