september 2017


Real Heart medverkar på Aktiedagen den 17 oktober

Den 17 oktober kommer vi att medverka på Aktiespararnas event Aktiedagen i Stockholm. För mer information och anmälan se länken nedan.   https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-17-oktober

Scandinavian Real Heart beslutar om företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Bolaget” eller ”Real Heart”) offentliggjorde

Nya framsteg i Real Hearts produktutveckling

Scandinavian Real Heart närmar sig nu slutfasen i den viktiga utvecklingen av hjärtpumpens programvara för motorstyrning. Bolagets utvecklare meddelar nu att den aktuella programvaran kommer att ha unika egenskaper. Den allra viktigaste är att motorn kan anpassa pumpningens effekt beroende på patientens blodtryck. -Det innebär bland annat en optimal energiförbrukning, menar Real Hearts vd Azad