Bolaget

När Azad Najar 1999 som läkare började skissa på en idé att ta fram ett konstgjort hjärta (TAH) var grundidén att utveckla ett hjärta som efterliknar det biologiska. Idén bygger på flödesanalyser som genomfördes av professor Said Zahrai på KTH under perioden 2002-2005. När Azad 2001 fick kontakt med Gunnar Nihlén på ALMI Västmanland, inleddes ett samarbete och 2007 grundade de tre tillsammans Scandinavian Real Heart.

Scandinavian Real Hearts mål är att ta fram en hjärtpump (Total Artificial Heart) med bättre funktion än de som finns på marknaden och som i första hand kan användas som övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Grundidén är att den hjärtpump man utvecklar ska pumpa så likt det naturliga hjärtat som möjligt.

Forskning och utveckling har bedrivit under 18 år och i maj 2014 genomfördes de första djurförsöken som bekräftade hjärtpumpens funktion. Flera viktiga faktorer, bland annat hjärtpumpens påverkan på blodets flöde, tryck och puls kunde verifieras med goda resultat.Utvecklingsteamet består, förutom av Real Hearts egna medarbetare,av ett nätverk av specialister inom thoraxkirurgi, fysiologi, materialteknik, medicinteknik, energiteknik samt motor och motorstyrning. Bolaget har också ett utvecklat samarbete med ledande svenska hjärtkirurger.

Målet är att efter lyckade pre-kliniska försök inleda kliniska studier på människa.