Vision

Ordförande Göran Hellers har ordet

Det råder inga tvivel att det finns ett betydande behov av alternativ för hjärtsjuka. Bara i Sverige finns till exempel 200 000 patienter med hjärtsvikt varav 2 000 är sjukhusbundna. Bristen på hjärtan som kan transplanteras är så stor att ett av kraven för att bli uppsatt på transplantationslistan är att patienten bedöms avlida inom mindre än ett år utan hjärttransplantation.

Göran Hellers

Göran Hellers

Under min tid som chef för kirurgkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge träffade jag många människor som var påverkade av hjärtsjukdom, någons mamma eller pappa, bror eller syster, eller barn. Det blir framförallt påtagligt för patienter som blir uppsatta på den akuta listan, det vill säga patienter som bara väntas leva någon eller några veckor. Var tredje barn som är uppsatt på transplantation i Sverige dör eftersom det inte finns någon donator. När jag kom i kontakt med Scandinavian Real Heart AB 2013 blev jag därför mycket intresserad och kände att jag ville engagera mig i projektet.

Efter 16 års forskning och utveckling i samarbete med kunniga företag, hjärtkirurger, kardiologer och ingenjörer har Scandinavian Real Heart passerat de viktigaste tidiga utvecklingsstegen. Vi har nu i samarbete med ledande svenska ingenjörer framställt ett konstgjort hjärta som följer det biologiska hjärtats princip med fyra kammare och som i försök ger samma flöde, tryck och styrning. Nyckeln till en framgångsrik produkt bedöms finnas precis här, i den imiterade naturliga konstruktionen som i sig motverkar bildningen av blodproppar.

Vi har emellertid en bit kvar för att kunna bevisa att hjärtat fungerar felfritt i människor och ger betydligt färre komplikationer än dagens alternativ. Vi har tagit fram ett nytt mycket energieffektivt drivsystem för att driva hjärtpumpen och ett samarbete planeras
med SKF. Verkningsgraden är cirka 90 procent vilket öppnar för avancerade batterilösningar som energiförsörjning.

box-3Vi har tagit fram pumpmodell nummer 9 och denna avser vi nu testa i etiskt godkända långtidsförsök på djurmodell. Avsikten är att genomföra de studier som legalt krävs för att senare göra kliniska försök på människa. Vi kommer så småningom att genomföra CE-certifiering av pumpen. När pumpen verifierats i människa kommer internationell marknadslansering framförallt ske till världens 75 000 hjärtkirurger via stora internationella kongresser.

Scandinavian Real Heart har attraherat såväl en stark styrelse som en välutbildad projektorganisation och har därför goda förutsättningar att driva projektet i mål. Med vår produkt på marknaden skulle patienter som väntar på ett donerat hjärta få väsentligt utökad väntetid tills ett donatorhjärta finns tillgängligt. Samtidigt skulle patientens livskvalitet och mobilitet förbättras. Det ökar sannolikheten
att hinna hitta ett passande hjärta som kan doneras. I ett längre perspektiv hoppas vi dock att Real Heart ska bli en mer permanent lösning för patienter som av olika skäl inte kan få ett donerat hjärta.

Välkommen att investera i ett svenskt artificiellt hjärta som skulle kunna rädda liv!

Göran Hellers

Ordförande – Scandinavian Real Heart AB
Medicine doktor och docent i kirurgi – Karolinska Institutet