Styrelse

Ernst Westman – Styrelseordförande

Född: 1957

Utb: Magisterexamen kemiteknisk ingenjör, forskarutbildning med. molekylär mikrobiologi

Innehav: 25 179 samt genom närstående 5 650

Invald: 2018

Styrelseuppdrag:
HiloProbe, Cavadi AB, Astrego AB, Capotainer AB och Devyser AB

Erfarenhet:
Ernst har en lång internationell erfarenhet av diagnostik- och life science-industri och var medgrundare och koncernchef i Boule Diagnostics fram till 31 mars 2017. Före det har han haft ett antal ledande positioner inom internationellt verksamma Life Science-företag, bland annat Pharmacia, LKB, Biotechnology AB och AB Biodisk.


Azad Najar – Styrelseledamot/VD

Född: 1968

Utb: Läkare

Innehav: 3 600 564

Invald: 2008

Styrelseuppdrag:
Laprotech AB och Najar Medical and Invention AB

Erfarenhet: 
Azad Najar är en av grundarna av Realheart och är huvudinnovatören bakom Realheart TAH. Azad är ursprungligen från Irakiska Kurdistan, är legitimerad läkare och arbetar deltid som överläkare på urologavdelningen på Västmanlands sjukhus Västerås. Najar har arbetat med forskning och utveckling av grundidén sedan 1999.


Susanne Hedman – Styrelseledamot/HR-chef

Född: 1961

Utb: Ingenjör och ekonom

Innehav: 126 608

Invald: 2017

Styrelseuppdrag:
Elektro Aros Gruppen AB, Aroseken AB, SUMIKO AB, Elektro Aros Gruppen Holding, AB, Sevolve AB, Brf K2

Erfarenhet:
Susanne Hedman har varit verksam i Scandinavian Real Heart sedan 2011 och var VD i bolaget under perioden 2011-2014. Susanne var VD för EA Gruppen AB under perioden 1983-2017 och har en lång erfarenhet av affärsutveckling genom bland annat styrelseuppdrag i ABB Industrigymnasium, ALMI Mälardalen, Aroseken AB och Swedbank.


Göran Hellers – Styrelseledamot

Född: 1944

Utb: Medicine doktor och docent i kirurgi

Innehav: 119 173

Invald: 2013

Styrelseuppdrag:
Scandinavian Care AB, Scandinavian Care Consulting AB, Scandinavian Care Holding AB, Scandinavian Care Investment AB, Hellers Medical AB, Laprotech AB, Scandinavian Chemotech AB, MDM Medical Development Mind AB

Erfarenhet: 
Klinikchef för kirurgklinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge respektive Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Styrelseledamot för World Society of Gastroenterology. Sekreterare i Svensk Kirurgisk Förening ledamot i Spris Medicinska Råd. Ledamot i Kommundata/Dialog/Celsius Informationssystem Rådgivare åt Världsbanken för att genomdriva sjukvårdsreformer i Estland, Lettland, Litauen och Georgien.


Harold Kaiser – Styrelseledamot

Född:1961

Utb: Stockholms Handelshögskola

Innehav: 59 000

Invald: 2017

Styrelseuppdrag:

Kaisers övriga styrelseuppdrag omfattar bl a  Euroflorist, WallVision och Stravito.

Erfarenhet:

Harold har lång erfarenhet från finansmarknad och företagsutveckling, senast som grundare till riskkapitalbolaget Litorina där han varit verksam sedan 1998