Styrelseordförande har ordet

Under min tid som chef för kirurgkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge träffade jag många människor som levde med hjärtsjukdom – antingen själva eller som anhö­rig. Vart tredje barn som är uppsatt på transplantation i Sverige dör eftersom det inte finns någon donator. När jag kom i kontakt med Real Heart 2013 kände jag därför att jag ville engagera mig i projektet.

Real Heart har, efter snart 18år av forskning, i samarbete med ledande svenska ingenjörer och thoraxkirurger tagit fram ett artificiellt hjärta som följer det biologiska hjärtats princip med två förmak och två kammare och som i försök ger samma flöde, tryck och styrning som det naturliga hjärtats. Konstruktionen ger ett pulserande flöde och en hjärtfrekvens som läkare, på basis av tryckkurvan, inte kan skilja från det av ett äkta hjärta. Detta naturliga flöde motverkar en av de största utmaningarna med artificiella hjärtan idag – bildningen av blodproppar. Det motverkar också andra nackdelar med kontinuerligt flöde, som försämrad blodcirkulation i kapillärerna.

De tidigaste försöken att konstruera hjärtpumpar efterliknade pulserande flöden. Då dessa misslyckats gick utvecklingen vidare mot kontinuerliga flödespumpar som är tekniskt enklare att utveckla och mindre i storlek. Nu har vi tagit fram en proto­typ som, förutom att den klarar att leverera ett pulserande flöde med låg ljudvolym, även passar in i människokroppen.

Vi håller för närvarande på med pre-kliniska långtidstest på djur, det sista steget innan vi kan gå vidare och inleda klinis­ka tester på människor.

Vi har satt ihop ett system med hjärtpump, drivsystem och batteribälte för att kunna maximera anpassning efter individens egna behov. Nu återstår att färdigställa hjärtat så att det funge­rar felfritt i människor.

Scandinavian Real Heart har attraherat såväl en stark styrelse som en välutbildad projektorganisation och har därför goda förutsättningar att driva projektet i mål. Med vårt hjärta på marknaden skulle patienter som väntar på ett donerat hjärta få väsentligt utökad väntetid tills ett donatorhjärta finns tillgängligt. Samtidigt skulle patientens livskvalitet och mobilitet förbättras. Det ökar sannolikheten att hinna hitta ett passande hjärta som kan doneras. I ett längre perspektiv är avsikten att Real Heart ska tillgängliggöras för patienter som av olika skäl inte kan få ett donerat hjärta.

Välkommen att investera i ett svenskt artificiellt hjärta som skulle kunna rädda liv!

Göran Hellers

Ordförande – Scandinavian Real Heart AB
Medicine doktor och docent i kirurgi – Karolinska Institutet