Investerare

Real Hearts aktie är listad på Spotlight Stockmarket och information om aktien återfinns på en särskild sida på Spotlight Stockmarkets hemsida. Länk till denna finns under rubriken Aktien.

 Vårt nyhetsarkiv, pressmeddelanden, delårsrapporter, årsredovisningar och information om viktiga investerarmöten samt om eventuella aktiviteter för kapitalförstärkning återfinns i det här avsnittet.