IR

Realhearts aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2014 under kortnamnet (HEART) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Just nu genomför Realheart en nyemission med teckningstid 3 till 17 december. Läs mer här!

Aktien