IR

Realhearts aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2014 under kortnamnet (HEART) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Under perioden 3-18 juni genomför Realheart en emission.
Klicka här för att läsa mer.

Aktien