IR

Realhearts aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2014 under kortnamnet (HEART) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Aktien