Finansiell kalender

Bokslutskommuniké  20180101-20181231 2019-02-27

Delårsrapport 1, 2019-05-23

Halvårsrapport, 2019-08-22

Delårsrapport 3, 2019-11-21

Bokslutskommuniké, 2019 2020-02-27