Finansiell kalender

Delårsrapport 1 2020,    2020-05-20

Halvårsrapport 2020,     2020-08-20

Delårsrapport 3 2020,    2020-11-19

Bokslutskommuniké 2020,  2021-02-25