Produkten

Realheart utvecklar ett artificiellt hjärta som efterliknar funktionen hos ett naturligt hjärta, ett så kallat totalt artificiellt hjärta (TAH). Den patenterade lösningen hos Realheart TAH är utvecklad för att härma det naturliga mänskliga hjärtats blodflödesmönster och funktion vilket skapar möjligheten för en långsiktig lösning för patienter som diagnostiserats med avancerad hjärtsvikt.

Realhearts primära produkt är ett totalt artificiellt hjärta som kommer att säljas i kombination med den utrustning som patienten behöver: styrenhet, batteribälte, batterier, laddare och kablar. Samt utrustning till vårdgivaren på sjukhuset såsom monitorer samt tjänster (24-timmars support hotline, service av kringutrustning, utbildning av vårdlag, fjärrövervakning av data och molnlagring etc.).

För att skapa en tillvaro med maximal rörelsefrihet och bekvämlighet ligger stort fokus på att få ner utrustningens storlek och skapa ett ljudlöst system vilket numera är kännetecknande för Realheart TAH. Hög batterikapacitet och smidiga lösningar för att bära utrustningen är fler funktioner som ska göra att personen kan leva ett fullvärdigt liv.