Forskning och Utveckling

Real Hearts lösning på totalt artificiellt hjärta (TAH)

Scandinavian Real Hearts totala artificiella hjärta ( TAH ) är skapat så att det är en närmast exakt efterliknar hjärtats principiella normala pumprörelse, dess normala tryckförhållande samt att det ger upphov till normal puls. Återfyllnad av förmaken sker också på ett normalt sätt.

Hjärtat består av två förmak och två kammare. Höger sida är ett lågtryckssystem och vänster sida ett högtryckssystem. Det icke syrsatta blodet kommer från kroppen in i höger förmak, går sedan via höger kammare ut i lungkretsloppet, syrsätts och kommer tillbaka till vänster förmak och pumpas sedan via vänster kammare ut i kroppen igen.

Läs mer om RealHearts lösning på ett totalt artificiellt hjärta här