Real Heart

Det råder inga tvivel om att det finns ett betydande behov av alternativ för hjärtsjuka. Efter 17 års forskning och utveckling har Scandinavian Real Heart passerat de svåraste utvecklingsstegen.

Svensk forskning och ingenjörskonst har nu utvecklat ett konstgjort hjärta som följer det biologiska hjärtats princip med två förmak och två kammare och med samma flöde och tryck.

realheart-banner