Patent

box-3Real Heart har patent som skyddar grundidén om AV-plansrörelsen och konceptet med att ha förmaksfunktion i hjärtpumpen d.v.s. att hjärtpumpen består av två kammare och två förmak istället för enbart två kammare som alla andra TAH. Patentet skyddar också den slutgiltiga pumpkonstruktionen och de väsentligaste konstruktionsförbättringarna med bibehållen AV-plansrörelse och det nya drivsystemet.

Real Heart har dessutom lämnat in ytterligare tre nya patentansökningar till Patentverket. Detta för att bredda sin patentportfölj med kompletterande patent på spinoff-lösningar till huvudpatentet.

Med de befintliga patenten och de nya patentansökningarna bedömer styrelsen att bolaget idag har en stark patentsituation och ett utbrett skydd.