Finansiella rapporter

2023

Delårsrapport 230701-230930

Interim Report 230701-230930

Delårsrapport 230401-230630

Interim Report 230401-230630

Interim Report 230101-230331

2022

Annual Report 2022, designed version (ENG)

Årsredovisning 2022 (SWE)

Year-end Report 220101-221231

Bokslutskommuniké 220101-221231

Interim Report 220701-220930

Delårsrapport 220701-220930

Interim Report 220101-220630

Halvårsrapport 220101-220630

Delårsrapport 220101-220331

2021

Annual Report 2021 including a report (English)

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse 2021

Bokslutskommuniké 210101-211231

Delårsrapport 210701-210930

Delårsrapport 210401-210630

Delårsrapport 210101-210331


 2020

Årsredovisning 2020 med reportage

Årsredovisning 2020

Revisionsberättelse 2020

Bokslutskommuniké 200101-201231

Delårsrapport 200101-200930

Halvårsrapport 200101-200630

Delårsrapport 200101-200331

Informationsmemorandum

Teaser

2019


Årsredovisning 2019

Bokslutskommuniké 20190101-20191231

Delårsrapport 190101-190930

Halvårsrapport 190101-190630

Delårsrapport 190101-190331

2018


Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké 180101-181231

Emissionsprospekt

Folder

Delårsrapport 180101-180930

Halvårsrapport 180101-180630

Delårsrapport 180101-180331

2017


Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 170101-171231

Pressmeddelande den 20 september

Informationsbroschyr

Investeringsmemorandum

Delårsrapport 170701-170930

Halvårsrapport 170101-170630

Delårsrapport 170101-170330

Kommuniké från årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017 i Scandinavian Real Heart AB

2016


Årsbokslut 2016

Bokslutskommuniké 20160101-20161231

Delårsrapport 20160101-20160930

Halvårsrapport 20160101-20160630

Emissionsteaser 2016

Emissionsmemorandum 2016

Stämmokommuniké 2016

Kallelse till bolagsstämma 2016

Delårsrapport Q1 2016

2015


Bokslutkommuniké 20150101-20151231

Delårsrapport Q3 2015 – Scandinavian Real Heart

Real Heart halvårsrapport 20150101-20150630

Stämmokommuniké

Kallelse till bolagsstämma 2015

2014


Årsbokslut 2014

Delårsrapport – Q1 2015

Aktieinformation 2014-10-01

2013


Bokslut 2013

Fullmaktsformular extra bolagsstamma Real Heart

Kallelse till extra bolagsstämma Real Heart

Revisorsyttrande

Styrelsens redogörelse