Fri, 13 May 2022 15:45:00 +0200

Realheart släpper årsredovisningen för 2021 på engelska

Pressmeddelande 2022-05-13

Idag publicerar Realheart årsredovisningen för 2021 med bland annat reportage om Bolagets kirurg Dilek Gürsoy samt hållpunkter för utvecklingsplanen fram till lansering. Ina Laura Perkins skriver i vd-ordet "vi tog ett stort steg framåt när vi lämnade prototypen bakom oss för att helt fokusera på den kliniska versionen av vårt totala artificiella hjärta".

Hela årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.realheart.se samt som bilaga i detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, Telefon: +46 11 32 30 732, email: ca@skmg.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Realheart® TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Realheart släpper årsredovisningen för 2021 på engelska (PDF)
Realheart Annual Report 2021 English (PDF)