Wed, 23 Mar 2022 08:30:00 +0100

Realheart startar dotterbolag i Australien

Pressmeddelande 2022-03-23

Svenska Realheart, som utvecklar världens första artificiella fyrakammarhjära, startar nu ett dotterbolag i Australien för att dra nytta av den kunskap och de finansiella fördelar som den australiensiska marknaden erbjuder i samband med produktutveckling och kliniska studier.

Scandinavian Real Heart Pty Ltd kommer att ledas och drivas av Dr Marianne Hellers, utan några övriga anställda. Hon har en examen i mikrobiologi från Stockholms universitet och har lång erfarenhet inom den australiensiska life science-världen samt ett stort nätverk som kan bli värdefullt för Realheart när man vill kunna ta del av det innovationsstöd och de forsknings- och utvecklingsmöjligheter som finns i regionen. Marianne är en alumni från BioSA:s teknikinkubator i Thebarton och hon ledde också inrättandet av South Australian Health and Medical Institute i Adelaide.

Australien är en av de fem största marknaderna för artificiella hjärtan. Flera hjärtpumpar inklusive ett konstgjort hjärta har utvecklats i landet och därmed finns en stor samlad kunskap hos akademiska institutioner, konsulter, leverantörer och testcenter. Det var bland annat detta som gjorde att Realheart förra året inledde ett samarbete med australiensiska Hydrix kring utvecklingen av styrenheten till sitt artificiella hjärta.

– Hydrix är starkt integrerat i det australiensiska ekosystemet för medicintekniska produkter och vi kan dra nytta av mycket lokal kunskap genom dem, inte minst när vi nu också själva etablerar oss i landet och då kan arbeta ännu tätare tillsammans, säger Ina Laura Perkins, vd för Realheart.

Det är också finansiellt fördelaktigt att lokalisera delar av forskning och utveckling i Australien, då 43,5 procent av investeringarna återbetalas som kontant avkastning från australiensiska skattemyndigheten.

– Våra djurstudier pågår och vi närmar oss kliniska prövningar. Detta är några av de mest kostsamma delarna i utvecklingen av medicintekniska produkter, och genom att förlägga delar av vår verksamhet i Australien kan vi minska kostnaderna. Då är det en stor fördel att ha en egen närvaro i landet, säger Ina Laura Perkins.

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, Telefon: +46 11 32 30 732, email: ca@skmg.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Realheart startar dotterbolag i Australien (PDF)