2018-07-23

Ägarförändringar i Scandinavian Real Heart AB

Azad Najar, VD och grundare av Scandinavian Real Heart AB (Real Heart), noterat på Spotlight har via sitt bolag Najar Medical and Invention AB överlåtit 282 096 aktier i Real Heart till sin bror, Bilend Najar. Aktieposten motsvarar 2 procent av antalet utestående aktier i Real Heart.

”Min bror Bilend var delaktig i utvecklingen av hjärtpumpen under åren 2008-2012 med framtagning av flera prototyper utan ekonomisk ersättning. Vi har haft en lös överenskommelse om att Bilend skulle få förvärva aktier av mig sedan tidigare, men den har inte materialiserats förrän nu”, säger Azad Najar.

Bilend Najar innehar sedan tidigare 155 985 aktier i Real Heart, motsvarande 1,1 procent av kapital och röster.

Azad Najar har därutöver via sitt bolag Najar Medical and Invention AB avyttrat 140 000 aktier i Real Heart till Kjell Sköldberg ägare till Eskilstuna Hem AB (”Eskilstunahem”), som sedan tidigare innehar ca 4,96 procent av aktier och röster i Real Heart.

“Jag behöver frigöra lite kapital för mitt andra utvecklingsprojekt som sköts av eget team. Jag jobbar heltid i Real Heart och jobbar med en rabatterad ersättning. Eskilstunahem/Kjell Sköldberg är dessutom en engagerad insynsperson i Real Heart, finansiellt stark och långsiktig aktieägare, så det känns positivt att han vill öka sitt innehav", förklarar Azad Najar.

Genom ovanstående transaktioner minskar Azad Najars aktieinnehav i Real Heart från 3 600 564 aktier till 3 178 468 aktier motsvarande från 25,5 procent till 22,5 procent.