?>

Aktien

Realhearts aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2014 under kortnamnet HEART.

OM HJÄRTSVIKT

Hjärtsvikt är en global folksjukdom som påverkar 26 miljoner människor. Se filmen om Gustav, en av de drabbade. Och om Realhearts satsning för att skapa ett artificiellt hjärta som kan rädda hans liv.

Realheart TAH

Svensk innovationskraft har gett världen medicintekniska uppfinningar som hjärt- och lungmaskinen, pacemakern och dialysmaskinen. Nästa stora innovation är Realhearts artificiella hjärta, Realheart TAH. En svensk uppfinning som räddar människor och skapar en livsbejakande fortsättning på livet.

Se filmen
A look inside Realheart TAH

Bakom kulisserna på forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingsarbetet syftar till att ta Realheart TAH till marknaden. Det sker utifrån den kravbild som ställts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Läs mer här

Prenumerera på våra pressmeddelanden