?>

Aktien

Realhearts aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2014 under kortnamnet (HEART) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Om utvecklingsarbetet

Realheart planerar att gå över till studier på människor 2022. För att nå dit behövs djurstudier i enlighet med myndighetskrav. Under 2019 genomfördes en serie försök på får. Se filmmaterialet från den sista försöket här.

Realheart TAH

Svensk innovationskraft har gett världen medicintekniska uppfinningar som hjärt- och lungmaskinen, pacemakern och dialysmaskinen. Nästa stora innovation är Realhearts artificiella hjärta, Realheart TAH. En svensk uppfinning som räddar människor och skapar en livsbejakande fortsättning på livet.

Läs mer om Realheart TAH här

Hockeylegender stöttar Realheart

De tre före detta NHL-spelarna Börje Salming, Fredrik Olausson och Jimmie Ölvestad köper aktier i Realheart.

Idrottsstjärnorna är sedan länge ambassadörer för organdonation och har beslutat att stötta fler alternativ, såsom Realheart.

Prenumerera på våra pressmeddelanden