64 miljoner patienter lider av hjärtsvikt världen över.

64 miljoner patienter lider av hjärtsvikt världen över.

Pressmeddelanden

Aktien

Realhearts aktie är sedan 17 december 2021 noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet HEART.

Årets innovatör 2023

Grundaren & innovatören Azad Najar:
”Det är en stor ära att få ta emot priset som Årets Innovatör. Det vi gör, gör vi för patienterna. Ingen ska dö av hjärtsvikt.”

Realheart TAH

Svensk innovationskraft har gett världen medicintekniska uppfinningar som hjärt- och lungmaskinen, pacemakern och dialysmaskinen. Nästa stora innovation är Realhearts artificiella hjärta, Realheart TAH. En svensk uppfinning som räddar människor och skapar en livsbejakande fortsättning på livet.

Se filmen
A look inside Realheart TAH

Finansiärer och samarbetspartners