64 miljoner patienter lider av hjärtsvikt världen över.

64 miljoner patienter lider av hjärtsvikt världen över.

Aktien

Realhearts aktie är sedan 17 december 2021 noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet HEART.

Utfall av genomförd emission

Den av styrelsen beslutade företrädesemissionen om ca 56 miljoner kronor, är nu avslutad. För mer information hänvisar vi till publicerade pressmeddelanden.

Realheart fortsätter att arbeta mot ett godkännande av Bolagets artificiella hjärta för att kunna hjälpa hjärtsviktspatienter världen över.

Realheart TAH

Svensk innovationskraft har gett världen medicintekniska uppfinningar som hjärt- och lungmaskinen, pacemakern och dialysmaskinen. Nästa stora innovation är Realhearts artificiella hjärta, Realheart TAH. En svensk uppfinning som räddar människor och skapar en livsbejakande fortsättning på livet.

Se filmen
A look inside Realheart TAH

Finansiärer och samarbetspartners

Prenumerera på våra pressmeddelanden