64 miljoner patienter lider av hjärtsvikt världen över.

64 miljoner patienter lider av hjärtsvikt världen över.

Aktien

Realhearts aktie är sedan 17 december 2021 noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet HEART.

#HEART 01

Teckna aktier i Realheart.

Sista dag för handel med T01 är den 24 februari 2023.

Realheart TAH

Svensk innovationskraft har gett världen medicintekniska uppfinningar som hjärt- och lungmaskinen, pacemakern och dialysmaskinen. Nästa stora innovation är Realhearts artificiella hjärta, Realheart TAH. En svensk uppfinning som räddar människor och skapar en livsbejakande fortsättning på livet.

Se filmen
A look inside Realheart TAH

Finansiärer och samarbetspartners

Prenumerera på våra pressmeddelanden