64 miljoner patienter lider av hjärtsvikt världen över.

64 miljoner patienter lider av hjärtsvikt världen över.

Aktien

Realhearts aktie är sedan 17 december 2021 noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet HEART.

Realhearts samarbete med Hydrix

Det specifika arbete som vi gör tillsammans med Hydrix är utvecklingen av den externa kontrollenheten med målet att skapa en användbar, bärbar styrenhet, som patienterna kan känna sig trygga med.

Realheart TAH

Svensk innovationskraft har gett världen medicintekniska uppfinningar som hjärt- och lungmaskinen, pacemakern och dialysmaskinen. Nästa stora innovation är Realhearts artificiella hjärta, Realheart TAH. En svensk uppfinning som räddar människor och skapar en livsbejakande fortsättning på livet.

Se filmen
A look inside Realheart TAH

Finansiärer och samarbetspartners

Prenumerera på våra pressmeddelanden