64 miljoner patienter lider av hjärtsvikt världen över.

64 miljoner patienter lider av hjärtsvikt världen över.

Pressmeddelanden

Aktien

Realhearts aktie är sedan 17 december 2021 noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet HEART.

Blir vi vi årets innovatör?

Årets innovatör utses av Almi Mälardalen. Priset delas ut till en innovativ person, team eller företag som på ett föredömligt sätt arbetat fram en tjänst eller produkt som i något avseende är helt ny för marknaden.

Realheart TAH

Svensk innovationskraft har gett världen medicintekniska uppfinningar som hjärt- och lungmaskinen, pacemakern och dialysmaskinen. Nästa stora innovation är Realhearts artificiella hjärta, Realheart TAH. En svensk uppfinning som räddar människor och skapar en livsbejakande fortsättning på livet.

Se filmen
A look inside Realheart TAH

Finansiärer och samarbetspartners