?>

Aktien

Realhearts aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2014 under kortnamnet HEART.

Just nu

Hjärtsvikt är en global folksjukdom som påverkar 26 miljoner människor. Se filmen om Gustav, en av de drabbade. Och om Realhearts satsning för att skapa ett artificiellt hjärta som kan rädda hans liv.

Realheart TAH

Svensk innovationskraft har gett världen medicintekniska uppfinningar som hjärt- och lungmaskinen, pacemakern och dialysmaskinen. Nästa stora innovation är Realhearts artificiella hjärta, Realheart TAH. En svensk uppfinning som räddar människor och skapar en livsbejakande fortsättning på livet.

Se filmen
A look inside Realheart TAH

Finansiärer och samarbetspartners

Prenumerera på våra pressmeddelanden