Företaget

Svensk innovationskraft har gett världen medicintekniska uppfinningar som hjärt- och lungmaskinen, pacemakern och dialysmaskinen. Nästa stora innovation är Realhearts artificiella hjärta. Ett svenskt patent som räddar människor och skapar en livsbejakande fortsättning på livet.

Grunden till företagets lades av läkaren Azad Najar 1999 när han började skissa på ett artificiellt hjärta som helt efterliknar det biologiska. 2007 grundade Azad ihop med två partners Scandinavian Real Heart.

Utvecklingen av produkten har gått framåt enligt tidplanen under åren sedan dess. Idag sker forskningen i tätt samarbete med världsledande hjärtkirurger, forskare och ingenjörer, och intresset från forskarvärlden växer sig allt starkare.

Verksamheten drivs framåt av en kompetent och väl sammansatt ledningsgrupp under en stark styrelse.