Realhearts medicinska råd

Realhearts medicinska råd är en panel bestående av experter med relevanta specialistkunskaper som rådger bolaget i frågor gällande forskning och produktutveckling. Det medicinska rådet bistår Realheart med kunskap om exempelvis de prekliniska och kliniska studierna. De har också kopplingar till marknaden och mycket god kännedom om marknadsförings- och säljkanalerna för att nå ut till klinikerna. Detta leder till en säkrare och snabbare resa mot målet att kommersialisera Realheart® TAH. 

 

Henrik Casimir Ahn, MD, PhD

Prof. Ahn är specialist och professor i thoraxkirurgi. Han har omfattande klinisk erfarenhet av hjärtpumpar som thoraxkirurg vid Östergötlands universitetssjukhus och lång akademisk forskningserfarenhet inom området från Linköpings universitet. Han var doktorandhandledare för Dr. Urban Lönn, som nu arbetar som Medical Director för Abbott – den största internationella tillverkaren av hjärtpumpar.

 Prof. Ahn har lett Realhearts djurstudier på grisar och utvecklat den kirurgiska implantatmetoden samt har deltagit i fårdjurstudierna.

Prof. Ahns goda förståelse för kundperspektivet, hans stora industriella nätverk och kunskaperna kring den kliniska profilen för olika patientmålgrupper är en stor tillgång för Realheart och kommer bland annat vara till stor hjälp vid de prekliniska och kliniska aspekterna av forskningen.

Robert D. Dowling, MD

Prof. Robert D. Dowling är thoraxkirurg och ett etablerat namn hos kirurger som jobbar med implantationer av artificiella hjärtan. Hans nuvarande position är som kirurgisk chef för hjärttransplantation och mekaniskt cirkulationsstöd vid Christ Hospital and Lindner Research and Education Center i Cincinnati, Ohio. Han var tidigare professor i kirurgi och forskningsdirektör för forskning inom kirurgi, Applied Biomedical Engineering, samt hjärttransplantation och hjärtpumpar vid  Penn State Milton S. Hershey Medical Center i USA. Penn State är ett av de största TAH-centren i världen med lång erfarenhet av kirurgiska alternativ för hjärtsvikt i slutstadiet. Dessförinnan var Dowling direktör för hjärttransplantations- och hjärtpumpsprogrammet vid University of Louisville och Jewish Hospital i Louisville, USA. 

Prof. Dowling har varit delaktig i över 100 publicerade forskningsresultat med avseende på bland annat hjärtsvikt och thoraxkirurgi och är medförfattare till flera artiklar rörande artificiella hjärtan. 

Prof. Dowlings kompetens och decennier långa erfarenhet inom branschen är en stor tillgång i Realhearts vetenskapsråd. 

Här kan man läsa mer om Prof. Dowlings arbete och publikationer: 

Zoltán Szabó, MD, PhD

 Prof. Szabó har lång klinisk erfarenhet av thoraxanestesi som anestesiologiprofessor vid Region Östergötland samt omfattande forskningserfarenhet inom biverkningar av hjärtpumpar från Linköpings universitet. Han har dessutom specialistkompetens inom anestesiprotokoll för stora djur. 

 Prof. Szabó har varit med och utvecklat genomförandet av Realhearts djurstudier i grisar samt deltagit i fårdjurstudierna. 

Prof. Szabó förstår utvecklingens synvinkel och hans expertis kommer att vara mycket viktig för de prekliniska och kliniska aspekterna av forskningen.

Ulf Kjellman, PhD

Dr. Kjellman är specialist och kirurg inom hjärt- och thoraxkirurgi och har över 35 års erfarenhet. Han var den kirurg som utförde den första implantationen i Skandinavien 2008.

Dr. Kjellman har varit djupt engagerad i att initiera och utveckla programmet för hjärttransplantation och mekaniskt cirkulationsstöd (MCS) vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, King Faisal Specialist Hospital Riyadh Saudiarabien och National Guard Hospital Riyadh Saudiarabien.

Dr. Kjellman har författat ett flertal vetenskapliga artiklar inom området för hjärt-kärlsjukdomar och transplantationer och hans erfarenhet sträcker sig till området för MCS, både LVAD/RVAD:s med stöd för en enda ventrikel och TAH.

Dr. Kjellmans expertis, breda erfarenhet och enorma kontaktnät kommer att ha stor betydelse för bolagets fortsatta utvecklingsarbete.

Prof. Bart Meyns

Professor Bart Meyns är en belgisk hjärtkirurg som är känd för sitt pionjärarbete inom hjärttransplantation och ventrikelassistans (VAD). Han är för närvarande chef för avdelningen för hjärtkirurgi vid universitetssjukhuset UZ Leuven och professor vid medicinska fakulteten vid KU Leuven. Bart Meyns har varit ordförande för både European Society of Artificial Organs (ESAO) och International Society of Mechanical Circulatory Support (ISMCS), där Realhearts vd, dr Ina Laura Perkins, är styrelseledamot. Han har också publicerat mer än 350 granskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Prof. Meyns har varit involverad i utvecklingen av VADs sedan början av 1990-talet och har genomfört många studier om deras effektivitet vid behandling av hjärtsviktspatienter. Han har också utfört över 500 hjärttransplantationer och har bedrivit forskning för att förbättra resultaten av dessa. Han har studerat användningen av donatorhjärtan från äldre patienter och från patienter som dött av icke-hjärtrelaterade orsaker.

Professor Meyns har deltagit i ett flertal kliniska prövningar med anknytning till hjärtkirurgi. Han har varit huvudansvarig för flera kliniska prövningar, bland annat en studie om användningen av en VAD hos patienter med avancerad hjärtsvikt. Professor Bart Meyns ingår i det kirurgiska team som utför implantaten i Realhearts pågående djurstudier, vilket banar väg för kliniska försök som planeras att inledas 2024.

Professor Meyns är en av de mest skickliga och erfarna hjärtkirurgerna som finns tillgängliga för hjärtpumpsimplantationer, och hans kunskaper kommer att vara ett mycket värdefullt tillskott till det redan mycket kompetenta Medicinska Rådet.