Realhearts vetenskapsråd

Realhearts vetenskapsråd är en panel bestående av experter med relevanta specialistkunskaper som rådger bolaget i frågor gällande forskning och produktutveckling. Vetenskapsrådet bistår Realheart med kunskap om exempelvis de prekliniska och kliniska studierna. De har också kopplingar till marknaden och mycket god kännedom om marknadsförings- och säljkanalerna för att nå ut till klinikerna. Detta leder till en säkrare och snabbare resa mot målet att kommersialisera Realheart TAH. 

 

Henrik Casimir Ahn, MD, PhD

Prof. Ahn är specialist och professor i thoraxkirurgi. Han har omfattande klinisk erfarenhet av hjärtpumpar som thoraxkirurg vid Östergötlands universitetssjukhus och lång akademisk forskningserfarenhet inom området från Linköpings universitet. Han var doktorandhandledare för Dr. Urban Lönn, som nu arbetar som Medical Director för Abbott – den största internationella tillverkaren av hjärtpumpar.

 Prof. Ahn har lett Realhearts djurstudier på grisar och utvecklat den kirurgiska implantatmetoden samt har deltagit i fårdjurstudierna.

Prof. Ahns goda förståelse för kundperspektivet, hans stora industriella nätverk och kunskaperna kring den kliniska profilen för olika patientmålgrupper är en stor tillgång för Realheart och kommer bland annat vara till stor hjälp vid de prekliniska och kliniska aspekterna av forskningen.

Robert D. Dowling, MD

Prof. Robert D. Dowling är thoraxkirurg och ett etablerat namn hos kirurger som jobbar med implantationer av artificiella hjärtan. Han är professor i kirurgi och forskningsdirektör för forskning inom kirurgi, Applied Biomedical Engineering, samt hjärttransplantation och hjärtpumpar vid  Penn State Milton S. Hershey Medical Center i USA. Penn State är ett av de största TAH-centren i världen med lång erfarenhet av kirurgiska alternativ för hjärtsvikt i slutstadiet. Han var tidigare direktör för hjärttransplantations- och hjärtpumpsprogrammet vid University of Louisville och Jewish Hospital i Louisville, USA. 

 Prof. Dowling har varit delaktig i över 100 publicerade forskningsresultat med avseende på bland annat hjärtsvikt och thoraxkirurgi och är medförfattare till flera artiklar rörande artificiella hjärtan. 

Prof. Dowlings kompetens och decennier långa erfarenhet inom branschen är en stor tillgång i Realhearts vetenskapsråd. 

Här kan man läsa mer om Prof. Dowlings arbete och publikationer: 

Zoltán Szabó, MD, PhD

 Prof. Szabó har lång klinisk erfarenhet av thoraxanestesi som anestesiologiprofessor vid Region Östergötland samt omfattande forskningserfarenhet inom biverkningar av hjärtpumpar från Linköpings universitet. Han har dessutom specialistkompetens inom anestesiprotokoll för stora djur. 

 Prof. Szabó har varit med och utvecklat genomförandet av Realhearts djurstudier i grisar samt deltagit i fårdjurstudierna. 

Prof. Szabó förstår utvecklingens synvinkel och hans expertis kommer att vara mycket viktig för de prekliniska och kliniska aspekterna av forskningen.