Styrelse

Magnus Öhman – Styrelseordförande

Född: 1961

Utb: MSc i maskinteknik

Innehav:

Invald: 2023, styrelseordförande från 2024

Styrelseuppdrag:
Magnus är för närvarande styrelseordförande i Neosense Technologies, ett svenskt nystartat medicintekniskt företag som utvecklar invasiva sensorbaserade produkter där den första produkten avsevärt förbättrar kontinuerlig syreövervakning för neonatala barn i syfte att förbättra överlevnadsgraden och livskvaliteten. Han har varit styrelseledamot i Stockholms Tekniska Institut, en ingenjörsskola som grundades 1924.

Erfarenhet:
Magnus har över 30 års erfarenhet från medicinteknik inklusive FoU-ledarskap med både lokalt och globalt ansvar och som VD för St Jude Medicals CRM-dotterbolag med FoU, tillverkning och distributionsverksamhet med över 600 anställda och en omsättning på 5,3 miljarder SEK. Magnus har lett eller övervakat 40+ produktutvecklingsprojekt från start till regulatoriskt godkännande och lansering globalt.

Magnus har tidigare varit VD för Stockholms Tekniska Institut, en ingenjörsskola med 350+ studenter som genomförde en turnaround både operativt och strategiskt.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING, SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE


Azad Najar – Styrelseledamot

Född: 1968

Utb: Läkare

Innehav: 3 272 635 aktier

Invald: 2008

Styrelseuppdrag: Laprotech AB och Najar Medical and Invention AB

Erfarenhet: Azad Najar är en av grundarna av Realheart och är huvudinnovatören bakom Realheart TAH. Azad är ursprungligen från Irakiska Kurdistan, är legitimerad läkare och arbetar deltid som överläkare på urologavdelningen på Västmanlands sjukhus Västerås. Najar har arbetat med forskning och utveckling av grundidén sedan 1999.

BEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE


Oliver Voigt – Styrelseledamot

Född: 1973

Utb: Biomedicinsk ingenjör och certifierad klinisk ingenjör. Executive MBA i entreprenörskap och ledarskap

Innehav: 3 236 aktier

Invald: 2022

Styrelseuppdrag:

Erfarenhet: Oliver har 25 års erfarenhet inom området artificiella hjärtan och mekaniskt cirkulationsstöd. Han började på German Heart Institute Berlin som VAD-ingenjör och arbetade tillsammans med den ursprungliga utvecklaren av Berlin Heart VAD/TAH-systemet. Han bytte sedan till industrin för att introducera och säkerställa klinisk support för världens första icke-pulserande långtids-LVAD som utvecklades tillsammans av NASA och Dr DeBakey (Houston). Efter att ha fullföljt sin MBA har Oliver arbetat som Managing Director i Europa för SynCardia (TAH) för att framgångsrikt leda den internationella expansionen och bygga upp TAH-marknaden från två till 26 länder i EU och Mellanöstern. Han arbetar vidare som Managing Director för Evaheart (LVAD) inom EU samt i Asien.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING, SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE


Solveig Bergström – Styrelseledamot

Född: 1944

Utb: MSc i Financing Psychology och BSc i Business Administration i ekonomi samt har studerat distribution.

Innehav:

Invald: 2022

Styrelseuppdrag:För närvarande sitter Solveig i styrelsen för Novosense, ett svenskt nystartat företag som utvecklar trådlösa sensorsystem för medicinska applikationer inklusive kardiovaskulära applikationer. Hon har varit styrelseordförande (tidigare VD) i Fixter Instruments AB, ett företag som utvecklade medicinsk utrustning och instrument (sålt till ett internationellt företag).

Erfarenhet: Solveig har över 30 års erfarenhet från att leda företag i olika stadier och storlekar, inklusive hela progressionen från uppstart, tillväxt, etablering av internationella dotterbolag till M&A och försäljning. Hon var ansvarig för affärsutvecklingsområdet hälsa, som en del av ledningsgruppen på LM Ericsson, inklusive operativ ledning av internationella projekt och affärsaktiviteter, insamling av expertis i de europeiska grupperna, upprättande av internationella kommittéer och grundandet av internationella läkargrupper.  Hon har också varit ansvarig för Life Science/Health Care industrifrågor på Invest in Sweden Agency (ISA) när bolaget startade sin verksamhet 1996 (slogs senare samman med Exportrådet för att bli Business Sweden).

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE


Giovanni Lauricella – Styrelseledamot

Född: 1987

Utb: Bachelor’s i finans och en master’s i Regulatory Affairs inom medicintekniska produkter.

Innehav:

Invald: 2023

Styrelseuppdrag/pågående uppdrag:
Managing Partner på Lifeblood, ett rekryterings- och rådgivningsföretag för chefer och specialister, där han har 15 års erfarenhet av att utforma och bygga team exklusivt för den globala Med-Tech-industrin. Giovanni är även styrelseledamot i privatägda Vivifi Medical som är ett medicintekniskt företag. Han är också en aktiv ängelinvesterare och begränsad partner i riskkapitalfonder.

Erfarenhet:
Giovanni har rest till över 40 länder och har hjälpt över 500 nystartade företag med strategier för talangrekrytering och kapitalanskaffning, vilket har lett till över 2 000 anställningar, 300 miljoner dollar i kapitalanskaffning och 4 miljarder dollar i förvärv.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING, SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE


Stuart McConchie – Styrelseledamot

Född: 1952

Utb:
Kandidatexamen (BSc) i farmakologi – Monash University, Melbourne, Australien.

Innehav:

Invald: 2023

Styrelseuppdrag:
Stuart är styrelseordförande och VD för Galvani Tech Ltd, som utvecklar energiöverföringssystem för medicintekniska produkter.

Erfarenhet:
Stuart McConchie har över trettio års erfarenhet av ledande befattningar inom den globala högteknologiska medicintekniska industrin, Stuart har ca20 års erfarenhet av LVAD som tidigare VD för Calon Cardio-Technology och Heartware, och som tidigare COO för Jarvik Heart. Han har också 17 års erfarenhet av pacemakers från sin roll som vice VD på Teletronics.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING, SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE