Styrelse

Christer Norström – Styrelseordförande

Född: 1961

Utb: Teknologie doktor och docent inom mekatronik samt professor i datateknik

Innehav: 8 555 aktier

Invald: 2021

Styrelseuppdrag: Industritekniska gymnasiet Bergslagen AB, Forsmarks Gymnasium AB, Teknobildning Sverige AB, Stiftelsen Fryxellska skola, Prindit AB och Norström & Wretås AB.

Erfarenhet:
Christer Norström har lång erfarenhet från den akademiska världen, storindustri och startups, bland annat som VD för det världsledande forskningsinstitutet RISE SICS och som medgrundare av två startup-företag. Han är för närvarande vd för ABB Industrigymnasium och är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE


Azad Najar – Styrelseledamot

Född: 1968

Utb: Läkare

Innehav: 3 272 635 aktier

Invald: 2008

Styrelseuppdrag: Laprotech AB och Najar Medical and Invention AB

Erfarenhet: Azad Najar är en av grundarna av Realheart och är huvudinnovatören bakom Realheart TAH. Azad är ursprungligen från Irakiska Kurdistan, är legitimerad läkare och arbetar deltid som överläkare på urologavdelningen på Västmanlands sjukhus Västerås. Najar har arbetat med forskning och utveckling av grundidén sedan 1999.

BEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE


Oliver Voigt – Styrelseledamot

Född: 1973

Utb: Biomedicinsk ingenjör och certifierad klinisk ingenjör. Executive MBA i entreprenörskap och ledarskap

Innehav: 3 236 aktier

Invald: 2022

Styrelseuppdrag:

Erfarenhet: Oliver har 25 års erfarenhet inom området artificiella hjärtan och mekaniskt cirkulationsstöd. Han började på German Heart Institute Berlin som VAD-ingenjör och arbetade tillsammans med den ursprungliga utvecklaren av Berlin Heart VAD/TAH-systemet. Han bytte sedan till industrin för att introducera och säkerställa klinisk support för världens första icke-pulserande långtids-LVAD som utvecklades tillsammans av NASA och Dr DeBakey (Houston). Efter att ha fullföljt sin MBA har Oliver arbetat som Managing Director i Europa för SynCardia (TAH) för att framgångsrikt leda den internationella expansionen och bygga upp TAH-marknaden från två till 26 länder i EU och Mellanöstern. Han arbetar vidare som Managing Director för Evaheart (LVAD) inom EU samt i Asien.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING, SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE


Ulf Grape – Styrelseledamot

Född: 1950

Utb: Leg. sjuksköterska och lärarexamen med inriktning hälsa och sjukvård

Innehav: 10 000 aktier

Invald: 2021

Styrelseuppdrag: Försäkringsbolaget Svenska Sjö Intressenter AB

Erfarenhet: Ulf Grape har mer än 20 års erfarenhet av medicintekniska produkter. Bland annat som klinisk prövningsledare inom pacemakerdivisionen på Siemens-Elema och många år som Skandinavienchef på St Jude Medical Inc. Han har även lång erfarenhet av styrelsearbete inom funktionshinderrörelsen och har suttit i referens- och styrgrupper för Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE


Patrick Schnegelsberg – Styrelseledamot

Född: 1964

Utb: MSc i Biomedicin

Innehav:

Invald: 2022

Styrelseuppdrag: Acori (icke-invasiv hjärtövervakning)

Erfarenhet: Patrick har över 25 års erfarenhet inom den amerikanska och europeiska sektorn för bioteknik, medicinteknik och finansiell rådgivning. Han är VD för The Venture Office (Strategic and M&A Advice). Patrick har tidigare varit Chief Operating Officer för Occlutech Group (interventionell kardiologi, hjärtsvikt) och VD för Procora (hjärtsvikt), NO Labs (sårvård) och USA-noterade GammaCan (onkologi). Han har arbetat på både köp-och säljsidan med ledande finansiella organisationer på Wall Street och i Europa, och han har arbetat som Management Consultant hos Booz & Co. Patrick tog examen från Harvard Medical School och MIT och har publicerat flera peer reviewed papers i ledande vetenskapliga tidskrifter.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE

Solveig Bergström – Styrelseledamot

Född: 1944

Utb: MSc i Financing Psychology och BSc i Business Administration i ekonomi samt har studerat distribution.

Innehav:

Invald: 2022

Styrelseuppdrag:För närvarande sitter Solveig i styrelsen för Novosense, ett svenskt nystartat företag som utvecklar trådlösa sensorsystem för medicinska applikationer inklusive kardiovaskulära applikationer. Hon har varit styrelseordförande (tidigare VD) i Fixter Instruments AB, ett företag som utvecklade medicinsk utrustning och instrument (sålt till ett internationellt företag).

Erfarenhet: Solveig har över 30 års erfarenhet från att leda företag i olika stadier och storlekar, inklusive hela progressionen från uppstart, tillväxt, etablering av internationella dotterbolag till M&A och försäljning. Hon var ansvarig för affärsutvecklingsområdet hälsa, som en del av ledningsgruppen på LM Ericsson, inklusive operativ ledning av internationella projekt och affärsaktiviteter, insamling av expertis i de europeiska grupperna, upprättande av internationella kommittéer och grundandet av internationella läkargrupper.  Hon har också varit ansvarig för Life Science/Health Care industrifrågor på Invest in Sweden Agency (ISA) när bolaget startade sin verksamhet 1996 (slogs senare samman med Exportrådet för att bli Business Sweden).

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE