Styrelse

Christer Norström – Tillförordnad styrelseordförande

Född: 1961

Utb: Teknologie doktor och docent inom mekatronik samt professor i datateknik

Innehav: 8 555 aktier

Invald: 2021

Styrelseuppdrag: Industritekniska gymnasiet Bergslagen AB, Forsmarks Gymnasium AB, Teknobildning Sverige AB, Stiftelsen Fryxellska skola, Prindit AB och Norström & Wretås AB.

Erfarenhet:
Christer Norström har lång erfarenhet från den akademiska världen, storindustri och startups, bland annat som VD för det världsledande forskningsinstitutet RISE SICS och som medgrundare av två startup-företag. Han är för närvarande vd för ABB Industrigymnasium och är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE


Azad Najar – Styrelseledamot

Född: 1968

Utb: Läkare

Innehav: 3 225 135 aktier och 40 000 teckningsoptioner av serie 2021/2023

Invald: 2008

Styrelseuppdrag: Laprotech AB och Najar Medical and Invention AB

Erfarenhet: Azad Najar är en av grundarna av Realheart och är huvudinnovatören bakom Realheart TAH. Azad är ursprungligen från Irakiska Kurdistan, är legitimerad läkare och arbetar deltid som överläkare på urologavdelningen på Västmanlands sjukhus Västerås. Najar har arbetat med forskning och utveckling av grundidén sedan 1999.

BEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE


Susanne Hedman – Styrelseledamot/HR-chef

Född: 1961

Utb: Ingenjör och ekonom

Innehav: 136 483 aktier

Invald: 2017

Styrelseuppdrag: Elektro Aros Gruppen AB, SUMIKO AB, Elektro Aros Gruppen Holding, AB, Sevolve AB

Erfarenhet: Susanne Hedman har varit verksam i Scandinavian Real Heart sedan 2011. Som vd under perioden 2011-2014 och  CFO mellan 2014-2019. Susanne var även VD för EA Gruppen AB under perioden 1983-2020 och har en lång erfarenhet av affärsutveckling genom bland annat styrelseuppdrag i ABB Industrigymnasium, ALMI Mälardalen, Aroseken AB och Swedbank.

BEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING, OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE AKTIEÄGARE


Ulf Grape – Styrelseledamot

Född: 1950

Utb: Leg. sjuksköterska och lärarexamen med inriktning hälsa och sjukvård

Innehav: 7 500 aktier

Invald: 2021

Styrelseuppdrag: Försäkringsbolaget Svenska Sjö Intressenter AB

Erfarenhet: Ulf Grape har mer än 20 års erfarenhet av medicintekniska produkter. Bland annat som klinisk prövningsledare inom pacemakerdivisionen på Siemens-Elema och många år som Skandinavienchef på St Jude Medical Inc. Han har även lång erfarenhet av styrelsearbete inom funktionshinderrörelsen och har suttit i referens- och styrgrupper för Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE