Styrelse

Göran Hellers – Styrelseordförande

Född: 1944

Utb: Medicine doktor och docent i kirurgi

Innehav: 148 966 aktier

Invald: 2013

Styrelseuppdrag: Scandinavian Care AB, Scandinavian Care Consulting AB, Scandinavian Care Holding AB, Scandinavian Care Investment AB, Hellers Medical AB, Laprotech AB, MDM Medical Development Mind AB

Erfarenhet:  Klinikchef för kirurgklinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge respektive Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Styrelseledamot för World Society of Gastroenterology. Sekreterare i Svensk Kirurgisk Förening ledamot i Spris Medicinska Råd. Ledamot i Kommundata/Dialog/Celsius Informationssystem Rådgivare åt Världsbanken för att genomdriva sjukvårdsreformer i Estland, Lettland, Litauen och Georgien.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE


Azad Najar – Styrelseledamot

Född: 1968

Utb: Läkare

Innehav: 3 225 135 aktier och 40 000 teckningsoptioner av serie 2021/2023

Invald: 2008

Styrelseuppdrag: Laprotech AB och Najar Medical and Invention AB

Erfarenhet: Azad Najar är en av grundarna av Realheart och är huvudinnovatören bakom Realheart TAH. Azad är ursprungligen från Irakiska Kurdistan, är legitimerad läkare och arbetar deltid som överläkare på urologavdelningen på Västmanlands sjukhus Västerås. Najar har arbetat med forskning och utveckling av grundidén sedan 1999.

BEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE


Susanne Hedman – Styrelseledamot/HR-chef

Född: 1961

Utb: Ingenjör och ekonom

Innehav: 136 483 aktier

Invald: 2017

Styrelseuppdrag: Elektro Aros Gruppen AB, SUMIKO AB, Elektro Aros Gruppen Holding, AB, Sevolve AB

Erfarenhet: Susanne Hedman har varit verksam i Scandinavian Real Heart sedan 2011. Som vd under perioden 2011-2014 och  CFO mellan 2014-2019. Susanne var även VD för EA Gruppen AB under perioden 1983-2020 och har en lång erfarenhet av affärsutveckling genom bland annat styrelseuppdrag i ABB Industrigymnasium, ALMI Mälardalen, Aroseken AB och Swedbank.

BEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING, OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE AKTIEÄGARE


Ulf Grape – Styrelseledamot

Född: 1950

Utb: Leg. sjuksköterska och lärarexamen med inriktning hälsa och sjukvård

Invald: 2021

Styrelseuppdrag: Försäkringsbolaget Svenska Sjö Intressenter AB

Erfarenhet: Ulf Grape har mer än 20 års erfarenhet av medicintekniska produkter. Bland annat som klinisk prövningsledare inom pacemakerdivisionen på Siemens-Elema och många år som Skandinavienchef på St Jude Medical Inc. Han har även lång erfarenhet av styrelsearbete inom funktionshinderrörelsen och har suttit i referens- och styrgrupper för Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE


Christer Norström – Styrelseledamot

Född: 1961

Utb: Teknologie doktor och docent inom mekatronik samt professor i datateknik

Invald: 2021

Styrelseuppdrag: Prindit och Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag

Erfarenhet: Christer Norström har lång erfarenhet från den akademiska världen, storindustri och startups, bland annat som vd för det världsledande
forskningsinstitutet RISE SICS och som medgrundare av två startupbolag. I nuläget är han vd för ABB Industrigymnasium samt är medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH DESS LEDNING SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE