Övriga produkter

Realhearts patentportfölj täcker ytterligare framtida produkter:

Sternalprotes – bröstbensprotes

Sternalprotesen är en ny tillämpning av samma teknik som i till exempel höftproteser och knäproteser och kan användas till att enkelt och stabilt fixera bröstbenet vid ett ingrepp i bröstkorgen. Idag när bröstbenet öppnas upp och sedan fästs ihop används en metalltråd för att sammanfoga strukturen. Det är viktigt att patienten efter operationen är stilla och framförallt inte belastar armarna, vilket skulle kunna leda till rörelse av bröstbenskanterna och försvåra läkningsprocessen. Konvalescens brukar beräknas till sex till åtta veckor. Sternalprotesen stabiliserar hela bröstkorgen direkt, varvid patienten behöver sängläge i en betydligt kortare period. Att tidigt komma på fötter och röra sig är viktigt för läkningsprocessen efter operationer, varför protesen förutom att korta ner konvalescensen, även kan antas minska vanliga postoperationella komplikationer som proppar och lunginflammation.

PulsePump®️ – pulserande flöde för hjärt-lungmaskin

Hjärtpumpen kan också utvecklas vidare som ett tillbehör till befintliga hjärt-lungmaskiner för att åstadkomma ett pulserande flöde, vilket kan minska den negativa inverkan ett kontinuerligt flöde har på vitala organ såsom njurar och lever.

PulseVAD®️ – pulserande vänsterkammarassist

Realhearts hjärtpumpsystem har preliminärt utvärderats som en assistanslösning till det biologiska hjärtat utan att helt ersätta detta.