Artificiella hjärtat

Konstruktion som efterliknar det mänskliga hjärtat

Realheart utvecklar Realheart®️ TAH; ett totalt artificiellt hjärta för att erbjuda en lösning för patienter med avancerad hjärtsvikt. Konstruktionen härmar det mänskliga hjärtats blodflödesmönster och funktion. Syftet är att minska risken för stroke, blödning och anemi vilket är vanligt förekommande biverkningar vid behandling med dagens hjärtpumpar.

Realhearts system är designat för att vara effektivt, tyst och lätt så att patienten kan leva ett gott liv med hög rörelsefrihet och bekvämlighet. Systemet är också designat med användaren i åtanke, för att göra den kirurgiska implantationen så enkel som möjligt.

Realheart®️ TAH kommer säljas i kombination med den utrustning som patienten behöver: styrenhet, batteribälte, batterier, laddare och kablar. Samt utrustning till vårdgivaren på sjukhuset såsom monitorer samt nödvändiga tjänster (24/7-support, service av kringutrustning, samt utbildning av vårdlag).