Mer om produkten

Realheart®️ TAH i korthet

  • Levererar fysiologiskt blodtryck, syresättning och blodflöde 
  • Har två förmak och två kammare vilket ger ett naturligt blodflöde
  • Justerar automatiskt pumpad blodvolym baserat på förmakstrycken
  • Pumpar med olika blodvolymer i höger och vänster kammare, på samma sätt som i det naturliga hjärtat för att hantera höger/vänsterbalansen.

Pumpprincip

Ett mänskligt hjärta består i princip av två pumpar: en högerpump och en vänsterpump. Hjärtat pumpar blod genom båda pumparna samtidigt och blodet fylls därmed på i förmaket. Detta skapar ett pulserande flöde vilket är vad Realheart®️ TAH efterliknar. Problemet med befintliga lösningar är de frekventa blod-relaterade biverkningar som drabbar patienterna. Realheart eftersträvar hela tiden ett så naturligt blodflöde som möjligt för att minimera riskerna för blodskada. Designen testas utförligt i flera led med hjälp av datorsimuleringar, bänktester och djurstudier.

Se hur Realheart®️ TAHs unika pumpfunktion fungerar

Designad för att minimera risk för infektioner och blödningar

Vid behandling med implanterade artificiella hjärtan kan infektioner uppstå där drivlinan passerar huden. Realheart planerar att använda en tunn drivlina i biokompatibelt material för att minimera infektionsrisk för den första produkten som släpps, men kommer att utvärdera möjligheterna kring sladdlösa versioner för framtida produkter. 

Blödningar är ett multifaktoriellt problem där dels hög mekanisk påfrestning – så kallad skjuvspänning – och dels brist på puls har uppmärksammats som riskfaktorer, två karaktärsdrag hos dagens befintliga kontinuerliga flödespumpar. Hög skjuvspänning kan leda till blodskada vilket i sin tur kan bidra till biverkningar. University of Bath, har utvärderat Realhearts design och kommit fram till att leder till låg skjuvspänning.

Först i världen med förmak

Realheart bedömer att jämfört med alla andra teknologier på marknaden och de under utveckling har Realheart®️ TAH störst chans att minska biverkningar tack vare det naturliga blodflödet som den patenterade designen medger. Ingen annan teknologi som Realheart känner till kan uppnå ett synkroniserat pumpande på höger och vänster sida i kombination med höger/vänsterbalans, styrt av trycken i förmaken – eftersom ingen annan hjärtpump har förmak. 

Även om produkten designas och testas för att minimera risken för biverkningar kan eventuella biverkningar först mätas i kliniska prövningar på patienter.