Patent

Realheart innehar tre patent som täcker kärntekniken för TAH.

  • Det första patentet har prioritet från 2001 i USA, Sverige, Tyskland, Österrike, Schweiz och Japan. Det var det första patentet som beskrev den helt implanterbara hjärtprotesen avsedd att ersätta det naturliga hjärtats pumpaktivitet.
  • Det andra patentet ansöktes om 2015 och syftar primärt till att täcka pumpningsprincipen för enheten och dess struktur och funktioner. Patentskydd för den generella pumpprincipen är beviljat i USA, Europa (Storbritannien, Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien, Schweiz och Irland), Kina och Indien.
  • Det tredje patentet, ansökt 2017, fokuserar främst på höljet som omsluter och skyddar ett TAH med fyra kammare. Patentet beviljades i USA, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Australien, Japan och Indien för att skydda den senaste versionen av Realheart TAH. Det är också inskickat för Kanada och väntar på godkännande.

Under 2021 ansökte Realheart om patentskydd för tekniken för automatisk hjärtkontroll tillsammans med trycksensorsteknik och ansökningar är pågående i USA, Europa, Kina, Australien, Japan och Indien. Patenten avser kontrollenheten och metoden för effektiv reglering av tryckdata från sensorer för att justera pumpens funktion och uppnå önskat tryck.

Under 2018 utformades en ny kopplingsanordning för en enkel och säker anslutning mellan Realheart® TAH och kroppens cirkulationssystem och ett patent för det är beviljat i USA, Kanada, Australien, Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Österrike.

Förutom patentskyddet som beskrivs ovan täcker Realhearts patentportfölj också framtida produkter i FoU-pipelinen: Sternalprotes, PulsePump® och RealVAD®.

De marknader där uppfinningarna är skyddade är de största och mest betydelsefulla marknaderna för artificiella hjärtan för tillfället, och även Kina och Indien som anses vara viktiga tillväxtmarknader.

De befintliga patenten tillsammans med de nya patentansökningarna leder styrelsen till slutsatsen att företaget har en stark patentsituation och ett starkt skydd.

Förutom ovanstående undersöker Realheart möjligheten att licensiera tekniken till andra företag.