Ledning

Ina Laura Perkins – VD

Ina Laura Perkins har under hela sin yrkeskarriär arbetat med medicinska innovationer. Innan hon började på Realheart 2017 arbetade hon som forskningschef på Calon Cardio-Technology. Hon startade sin akademiska karriär inom stamcellsforskning och doktorerade vid Swansea University Medical School samt har en Executive MBA från Stockholms Handelshögskola.

Innehav i Realheart (eget och närståendes): 8 915 aktier, 400 000 teckningsoptioner av serie 2022/2027.


Azad Najar – Innovationschef

Azad Najar är en av grundarna av Realheart och är huvudinnovatören bakom Realheart TAH. Azad är ursprungligen från Irakiska Kurdistan, är legitimerad läkare och arbetar deltid som överläkare på urologavdelningen på Västmanlands sjukhus Västerås. Najar har arbetat med forskning och utveckling av grundidén sedan 1999.

Innehav i Realheart (eget och närståendes): 3 272 635 aktier.


Thomas Finocchiaro – Teknisk chef

Thomas Finocchiaro har en doktorsexamen i elektroteknik från universitetet i Aachen. Han har arbetat i mer än tio år på universitetssjukhuset i Aachen, bland annat som chef för ett program inom Total Artificial Hearts. Innan han började på Realheart var han anställd på Reinheart TAH GmbH, senast som Chief Scientific Officer.

Innehav i Realheart: 150 000 teckningsoptioner av serie 2022/2027.


Ulf Kjellman – Klinisk chef

Kjellman har över 35 års erfarenhet av hjärt- och thoraxkirurgi. Han har skrivit många vetenskapliga artiklar om hjärt- och kärlsjukdomar. Hans erfarenhet sträcker sig till området MCS, både LVAD/RVAD med stöd för en enda ventrikel och TAH. Kjellman var en av de första att implantera både HeartMate 2 och HeartMate 3 efter CE-märkningen. (vänsterkammarhjälpmedel som utvecklats av Abbott) och även den hjärtkirurg som utförde den första implantationen av SynCardias artificiella hjärta, i Sverige och Skandinavien 2008.

Innehav i Realheart:


Andreas Hultdin – Interim Ekonomichef

Andreas Hultdin har en MBA från Umeå universitet och har haft ledande befattningar inom större svenska bolag bland annat ABB. I sin nuvarande position är han VD och partner på konsultföretaget Nogap. Mellan 2019 och 2022 var han CFO på Realheart där han bland annat bidrog till att säkra finansiering från European Investment Council.

Innehav i Realheart: 1500 aktier