Bolagsstämmor

Bolagsstämma den 7 juni 2024

Protokoll från bolagsstämman den 7 juni 2024
Kallelse till årsstämma 2024 (SWE)
Notice to annual general meeting 2024 (ENG)
Valberedningensförslag
Villkor för teckningsoptioner 2024 (SWE)
Terms and conditions for warrants 2024 (ENG)
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)
Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen (2005:551)
Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)
Fullmaktsformulär (SWE)
Fullmaktsformulär (ENG)

Extra Bolagsstämma den 24 november 2023

Protokoll extra bolagsstämma 231124

Kallelse extra bolagsstämma 231124 

Årsstämma den 14 juni 2023

Protokoll årsstämma 14 juni 2023

Valberedningens förslag till årsstämman 14 juni 2023

Årsredovisning 2022, inklusive revisionsberättelse

Villkor för teckningsoptioner (ENG)

Villkor för teckningsoptioner (SWE)

Styrelsens fullständiga emissionsbeslut

Kallelse till årsstämma den 14 juni 2023

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 14 juni 2022

Protokoll Årsstämma 14 juni 2022

Kallelse till Årsstämma den 14 juni 2022

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse 2021

Styrelsens förslag till incitamentsprogram

Fullständiga villkor teckningsoptioner

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär

Extra Bolagsstämma den 5 augusti 2021

Protokoll extra bolagsstämma 210805

Kallelse extra bolagsstämma 210805

Poströstningsformulär 210805

Sammanställning poströster 210805

Godkännande av styrelsens beslut 210805

Årsstämma den 25 maj 2021

Årsstämmoprotokoll

Kallelse till Årsstämma den 25 maj 2021

Årsredovisning 2020 (tryckt)

Årsredovisning 2020

Revisionsberättelse 2020

Styrelsens förslag till incitamentsprogram

Fullständiga villkor teckningsoptioner

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär

Extra Bolagsstämma den 4 augusti 2020

Protokoll extra bolagsstämma 20 08 04

Kallelse extra bolagsstämma 20 08 04

Fullmaktsformulär 20 08 04

Styrelsens-redogörelse-enligt-13-kap-6-abl

Styrelsens-redogörelse-enligt-13-kap-7-abl

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 6 abl

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 abl

Årsstämma den 18 maj 2020

Kallelse till årsstämma 2020

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2019

Revisionsberättelse 2019

Årsstämma den 26 mars 2019

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär Bolagsstämma 190326

Årsredovisning 2018

Styrelsen fullständiga förslag avseende teckningsoptioner

Villkor för teckningsoptioner

Årsstämma den 24 maj 2018

Förslag till dagordning 20180524

Årsredovisning 170101-171231

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Real Heart AB 24 maj 2018

Fullmaktsformulär bolagsstämma Real Heart — 2018-

Extra bolagsstämma den 27 November 2017

Stämmokommuniké 20171127

Kallelse

Valberedningens fullständiga förslag till beslut om riktad emission av optioner till styrelseledamot

Bilaga A_Scandinavian Real Heart_Villkor för teckningsoptioner nr 1 2017_2019

Bilaga A_Scandinavian Real Heart_Villkor för teckningsoptioner nr 2 2017_2020

Bilaga A_Scandinavian Real Heart_Villkor för teckningsoptioner nr 3 2017_2022

Bilaga A_Scandinavian Real Heart_Villkor för teckningsoptioner nr 4 2017_2022

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Real Heart — 171127—

Årsstämma den 10 maj 2017

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär årsstämma
Årsredovisning 2016

Årsstämma den 10 maj 2016

Stämmokommuniké 2016
Kallelse till årsstämma
Årsredovisning 2015
Fullmaktsformulär årsstämma

Årsstämma den 20 maj 2015

Stämmokommuniké
Kallelse till bolagsstämma 2015
Fullmaktsformulär bolagsstämma
Årsredovisning 2014