Fördjupning om pumpprincipen

Hjärtat består av två förmak och två kammare. Höger sida är ett lågtryckssystem och vänster sida ett högtryckssystem. Det icke syresatta blodet kommer från kroppen in i höger förmak, går sedan via höger kammare ut i lungkretsloppet, syrsätts och kommer tillbaka till vänster förmak och pumpas sedan via vänster kammare ut i kroppen igen. Mellan förmak och kamrar finns klaffar som fungerar som backventiler och förhindrar att blodet går baklänges i samband med pumpningen.

Man har traditionellt ansett att hjärtat är en sorts ”krampump” där muskulatur i kamrarna kramar ut blodet i kroppen. Svensk forskning har emellertid på senare år visat att hjärtat inte är en krampump utan funktionellt sett en pistongpump. Mellan förmak och kammare ligger det s. k AV-planet. AV-planet är en förkortning av atrioventrikulära planet. Atrium betyder förmak och ventrikel kammare. I detta plan sitter klaffar på både vänster och höger sida.

Pumprörelsen är en snabb nedåtgående rörelse av hela AV-planet. Rörelsen är närmast som ett pistolskott. Mycket snabb och med snabb tryckökning. I och med att AV-planet rör sig nedåt stängs klaffarna och den blodvolym som finns i kammaren snarast studsar mot kammarens botten och ut i respektive artär på båda sidor. Det är denna principiella funktion som ger upphov till puls i blodomloppet.

Pulsen är viktig för att upprätthålla funktionen av många organ. Det har också visats att puls är viktig för att motverka att de större blodkärlen stelnar.

En annan viktig effekt av denna principiella pumprörelse är att det i och med att klaffarna stängs vid nedåtrörelsen skapas att undertryck i förmaken. Detta undertryck är viktig för att blod skall sugas in i förmaken och ge en återfyllnad med en ny portion blod som i nästa pumprörelse skall pumpas ut till lungorna respektive aorta.

Realheart®️ TAH är skapat så att det är en närmast exakt kopia av både den principiella normala pumprörelsen, normala tryckförhållande och att det ger upphov till normal puls. Återfyllnad av förmaken sker också på ett normalt sätt.

En ytterligare viktig faktor är sannolikt kammarens utformning. Det är mycket som tyder på att kammarens utformning kan vara viktig för att få rätt acceleration på blodet ut i respektive artär under pumprörelsen. Detta i kombination med utformningen av kammarens inre yta (trabekulering) är med stor sannolikhet viktig för att motverka trombosbildning. Dessa faktorer kommer att vetenskapligt studeras närmare.