Pressmeddelanden


2018


Ägarförändringar i Scandinavian Real Heart AB
2018-07-23

Real Heart har framgångsrikt genomfört den första anpassningsstudien på människa
2018-06-28

Real Heart: överlevnadsförsöken skjuts upp
2018-06-21

Styrelseordförande Göran Hellers frikänns från insiderbrott
2018-06-21

Real Hearts forskningschef inbjuden av FDA som gästtalare
2018-06-11

Real Hearts fjärde pre-kliniska försök genomförs den 20 juni
2018-06-11

Real Hearts pre-kliniska studier går framåt
2018-06-08

Real Heart påbörjar arbetet med anpassning av hjärtpumpen i människor
2018-05-31

Kommuniké från årsstämma
2018-05-25

Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2018
2018-05-17

Real Heart: Nya framsteg vid det andra prekliniska försöket
2018-05-11

Ernst Westman föreslås som ny styrelseledamot i Real Heart
2018-05-09

Första kalvprovet med Real Heart™ föll väl ut.
2018-04-27

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)
2018-04-23

Två av fyra tillfällen för kroniska överlevnadstester är inbokade i Leuven.
2018-04-09

Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2017
2018-02-22

Nyhetsbrev Real Heart
2018-02-15

Real Heart: Vetenskaplig studie av Real Hearts hjärtpump publicerad
2018-01-30

Real Hearts hjärtpump är redo för kalvstudier
2018-01-19


2017


Tillstånd för överlevnadsförsök på kalvar i Belgiskt forskningscentra är beviljat
2017-12-20

Gunnar Nihlén har utökat sitt innehav
2017-12-12

Aktieöverlåtelse
2017-11-30

Real Heart: Kommuniké från extra bolagsstämma
2017-11-28

Ny etisk ansökan i Sverige är beviljad
2017-11-27

Delårsrapport 20170101 - 20170930
2017-11-23

Nytt tekniskt mål är uppnått för Real Hearts hjärtpump
2017-11-22

Scandinavian Real Heart informerar om mediauppgifter
2017-11-21

Flaggningsmeddelande
2017-11-06

Sista dag för handel med Real Heart BTA (HEART BTA) blir onsdagen den 8 november
2017-11-06

Kallelse till extra bolagsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)
2017-10-26

Harold Kaiser föreslås som ledamot av Real Hearts styrelse, samt erbjuds i samband med tillträdet att teckna optioner
2017-10-25

Real Hearts företrädesemission kraftigt övertecknad
2017-10-23

Sista dag för teckning av aktier i den pågående företrädesemissionen i Real Heart!
2017-10-17

Offentliggörande av informationsmemorandum
2017-09-29

Marknadsmeddelande 231/17 - Information om företrädesemission Scandinavian Real Heart AB
2017-09-20

Scandinavian Real Heart beslutar om företrädesemission
2017-09-20

Nya framsteg i Real Hearts produktutveckling
2017-09-19

Halvårsrapport 20170101-20170630
2017-08-24

Scandinavian Real Heart planerar för en Nyemission
2017-08-01

Revolutionerande svensk teknik ska rädda hjärtsjuka
2017-06-28

Real Heart planerar att utföra nästa studie i USA
2017-06-14

Real Heart Delårsrapport 20170101-20170331
2017-05-31

Nytt användningsområde för Real Hearts hjärtpump
2017-05-09

Real Heart avslutar framgångsrikt fas 1 av prekliniska djuroperationer
2017-05-08

Scandinavian Real Heart rekryterar en ny medarbetare och etablerar kontakt med Texas Heart Institute i Houston och med Cleveland Clinic
2017-04-24

Årsredovisning 20160101-20161231
2017-04-20

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)
2017-04-12

Forskningsresultat visar att Real Hearts hjärtpump ger naturlig puls, flöde och tryckkurva
2017-04-04

Stor framgång vid nya försök
2017-03-30

Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2016
2017-02-23