2017-11-30

Aktieöverlåtelse

Gunnar Nihlen (person i ledande ställning i Real Heart) och hans hustru Gun-Britt samt deras gemensamma barn köper aktier i Real Heart AB av Frontus AB. Några nära vänner köper även aktier I Real Heart av Frontus.

Totalt antal aktier som Frontus äger före förändringen var 1 177 889 st. (8.45%) och efter förändringen 1 084 838 st. (7.7%).                                                               st

Såväl Gunnar Nihlen som Gun-Britt och deras gemensamma barn ökar därmed sina privata innehav i Real Heart.