2022-07-08

Andra implantationen med klinisk version på djur framgångsrikt genomförd

Pressmeddelande 2022-07-08

I onsdags implanterades Scandinavian Realhearts Totala Artificiella Hjärta (TAH) framgångsrikt i ett får för andra gången. Detta följer den första framgångsrika implantationen av företagets TAH som rapporterades den 1 juni. Båda implantationerna ingår i en pågående djurstudie för att bedöma Realheart® TAH's prestanda inför kliniska prövningar på patienter, som förväntas starta 2024.

Operationen genomfördes i Belgien av läkarna dr Dilek Gürsoy, dr Joeri van Puyvelde och professor Bart Meyns, tre erfarna hjärtkirurger. Operationen gick även denna gång snabbt och smidigt. Djurets värden var stabila i över 24 timmar, en viktig milstolpe för bolaget. Under det andra dygnet efter operationen rörde sig djuret mycket och en del av intensivvårdsutrustningen som används för att stötta djurets andning lossnade. Beslutet togs då att avsluta försöket. Åtgärder har vidtagits för att undvika att detta upprepas.

Denna gång utfördes implantationen på ett något mindre får än förra gången. Tack vare att den nya versionen av pumpen är mindre kunde Realheart TAH implanteras trots den begränsade storleken på djurets bröstkorg. ”Hjärtpumpen är mycket bra, jag tror verkligen på den,” kommenterade hjärtkirurg Dr Dilek Gürsoy efter operationen.

Bolaget kommer att successivt utöka målet gällande överlevnadstiden i kommande operationer. Nästa operation är planerad till början av september.

Denna information är sådan som Real Heart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom förmedling av nedan angiven kontaktperson, vid den tidpunkt som anges av Scandinavian Real Heart AB’s nyhetsdistributör Cision vid publicering av detta pressmeddelande.